ISDOC Reader

Nástroj z dielne ABRA Software umožňuje priame prehliadanie, tlač a overovanie elektronických dokladov vo formáte ISDOC. Pre všetkých záujemcov je dostupný zadarmo.

Budova - ilustračné fotografie

ABRA Software odporúča využívať formát ISDOC / ISDOCx. Na jeho vývoji sa ABRA Software sama podieľala a integrovala ho do všetkých svojich informačných systémov. Formát ISDOC majú všetci používatelia informačných sytémov ABRA zadarmo k dispozícii.

Prínosy elektronickej fakturácie

  • úspora transakčných nákladov (tlač, pošta)
  • výrazné zníženie chybovosti zadávania prijatých faktúr
  • sprehľadnenie evidencie
  • zrýchlenie obehu dokladov a zvýšenie produktivity práce
  • možnosť posielať elektronické faktúry štruktúrovane bez znalosti typu ekonomického systému príjemcu

Elektronická fakturácia je moderný prostriedok pre výmenu dokladov medzi podnikateľskými subjektami, medzi predajcami a ich koncovými zákazníkmi, ale aj s verejnou správou. Tento spôsob komunikácie umožňuje lacné, rýchle a bezchybné zdieľanie nielen faktúr, ale aj ďalších dokladov používaných vo svete obchodu.

O formáte ISDOC

Plnohodnotný daňový doklad ISDOC je všeobecne prijatý a používaný formát elektronickej fakturácie, ktorého súčasťou je elektronický podpis. ISDOCX je druhý tvar tohto formátu, ktorý môže obsahovať aj prílohy faktúry, ktoré k nej majú právnu relevanciu, napríklad obchodné podmienky, kalkulačné listy atď.

Čítačka elektronických dokladov ISDOC Reader