Automatizácia & Flexibilita

Ako jedny z prvých sme do ekonomického softwaru pridali funkciu REST API. ABRA Flexi sme chceli otvoriť novým možnostiam, o ktorých rozhodujete vy.

Automatizácia s ABRA Flexi

Prepojenie a prispôsobenie

Prečo sme zvolili architektúru REST? Pretože je intuitívna, umožňuje pracovať s viacerými formátmi a ponúka široké pole možností. Naše API okrem implementácie štyroch základných metód známých pod pojmom CRUD (Create, Read, Update a Delete) zvladá radu zaujímavých vecí. Vďaka kvalitnému dotazovanie ide napríklad naraz zobraziť nielen celý objekt, ale i konkrétne parametry – názov firmy, IČO, e-mail, telefón a ďalšie údaje. Základom komunikácie sú dáta vo formáte XML a JSON. REST API Flexi ale dokáže exportovať a importovať dáta i v ďalších formátoch (CSV, XLS, EDI, aj).

Ako Flexi vyzerá? Kliknite pre väčšie zobrazenie.

Vizualizácia dát v softvéri ABRA Flexi
Vizualizácia dát v softvéri ABRA Flexi

ABRA Flexi je možné vďaka API propojiť s akoukoľvek aplikáciou. Najčastejšie je napojenie na e-shop, rada zákazníkov využíva API tiež k prepojeniu s CRM aplikáciou, platobnou bránou, docházkou, bankou alebo akýmkoľvek ďalším interným systémom.

Ďalší spôsob, ako si Flexi prispôsobiť podľa seba, predstavujú uživateľské dotazy. Pokiaľ ovládate jazyk SQL, môžete ich vyvolať samy a na základe informácií vo Flexi si vytvoriť skoro ľubovoľnú analýzu dát. Výsledok je možné exportovať do MS Excel, XML alebo zobraziť v dashboarde. S vytvorením uživateľského dotazu na zákazku vám radi pomôžou naši profesionáli.

Nebaví vás prepínať z jednej aplikácie do druhej? Potom oceníte použivateľské tlačidlo, ktoré je možné pridať do takmer každej agendy. Cez kliknutie na tlačidlo sa načítajú informácie z konkrétnej webovej stránky alebo aplikácie, ktoré môžete ľubovolne využiť. Napríklad tak, že bez nutnosti čokoľvek prepisovať získate podklady pre fakturáciu, alebo pošlete objednávku rovno do API dodávateľa. Cez tlačidlo ďalej môžete vyhľadať tovar v porovnávači cien, overiť správnosť údajov na faktúre a pod.

A ak na ABRA Flexi prechádzate z iného softwaru, dáta stačí exportovať do Excelu. Pretože ABRA Flexi podporuje import dát vo formáte xlsx, ľahko do neho prenesiete základné číselníky (adresár, cenník, stavy skladov) i všetky faktúry i objednávky a to vrátane položiek.

Flexi Support

Pripravili sme príručku, ako s Flexi začať, usporadúvame prezentácie a školenia pre používateľov a ponúkame vzdialenú podporu. V zásobe máme tiež užitočné tipy, video tutoriály a ďalšie “know how”, ktoré vám uľahčí prácu s programom. Naši vývojári sú k vašim službám, keď potrebujete naprogramovať tlačové zostavy alebo uživateľské dotazy. Pri integrácii Flexi s ďalšími programamiy navrhneme hotové prepojenie za pomoci Doplkov alebo odovzdáme kontakt na našich partnerov. A kým dojde k samotnej implementácii systému, môžeme poskytnúť individuálnu analýzu, konzultáciu alebo školenie.

Vizualizácia

Prehľadné dashboardy zobrazie vybrané účtovné údaje o hospodárení firmy – náklady a výnosy z priebežným hospodárskym výsledkom, nezaplatené faktúry i aktuálny finančný stav v banke.

Analýza dát

Flexi vo forme detailných grafov poskytne informácie o štruktúre najdôležitejších nákladov a výnosov a ich zmien, rozdelí aktíva a pasíva na jednotlivé položky (pohľadávky, zásoby, investície, obchodné záväzky, vlastný kapitál, …) a dáta zobrazí podľa ľubovoľného strediska alebo časového obdobia. K dispozícii sú analýzy nákupu, predaja a účtovných dát.

Ilustrační: obchodní kontakty v ABRA Flexi

Kľúčové funkcie:

 • Prehľadné dashboardy
 • Intuitívne REST API
 • Možnosti prepojenia na systémy tretích strán
 • Uživatelské dotazy cez SQL
 • Export dát do MS Excel, XML
 • Informácie z webovej stránky alebo aplikácie doslova na tlačidlo
 • Import dát vo formáte xlsx
 • Prezentácie a školenia
 • Vzdialená podpora
 • Služba programovania individuálnych tlačových zostáv alebo SQL dotazov
 • Detailné grafy pre analýzy dát

VYSKÚŠAŤ FLEXI

Niektoré funkcie sú zatiaľ dostupné iba v staršom desktopovom rozhraní aplikácie. Pod týmto odkazom nájdete pravidelne aktualizované informácie.

Spokojní používatelia ABRA Flexi hovoria

Spoznajte ABRA Flexi zblízka.
Na mesiac zdarma. Bez kreditky.

ABRA Flexi nepokryje všetky Vaše požiadavky? Pokračujte na ABRA Gen.