Účtovníctvo

Flexi má jednu velkou výhodu – stačí pouze kontrola údajů, případně mírná úprava v nastavení a hned můžete začít pracovat.

Obchodní proces v ABRA Flexi

Prehľadné podvojné účtovníctvo

Množstvo potrebných predkontácií sme osekali na minimum. Ako sa nám to podarilo? Nahradili sme ich predpismi zaúčtovania a tým sme dali dátam väčší prehľad. Predpis zaúčtovania vie automaticky zvoliť i riadok DPH (napríklad pri fakturácii v EU) a poriešené máme taktiež kurzové rozdiely.

Dokumenty sa dajú zamykať alebo naopak dočasne odomknúť – záleží na nastavení prístupových práv, ktoré sa dajú prípadne delegovať i na ďalších používateľov zaškrtnutím políčka v prihlasovacích údajoch. Účtovníctvo vo Flexi môžete triediť do kategórií podľa klasického “má dať/dal” na základe činností, strediska či zakázky. Program dokáže vytvoriť všetky potrebné priznania a ďalšie výkazy – rozvahu, výsledovku, peňažný denník, DPH, kontrolný výkaz, Intrastat a ďalšie.

Ako Flexi vyzerá? Kliknite pre väčšie zobrazenie.

Účtovná agenda v ABRA Flexi
Účtovná agenda v ABRA Flexi
Ilustrační: obchodní kontakty v ABRA Flexi

Kľúčové funkcie:

  • Podvojné účtovníctvo
  • Automatické zaúčtovanie
  • Strediská, činnosti, zakázky
  • DPH, kontrolné a súhrnné hlásenia
  • Cudzie meny plus duálna mena s pevným kurzom
  • Viacúrovňové zamykanie dokladov
  • Intrastat
  • Sťahovanie kurzov
  • Automatické kurzové rozdiely

VYSKÚŠAŤ FLEXI

Niektoré funkcie sú zatiaľ dostupné iba v staršom desktopovom rozhraní aplikácie. Pod týmto odkazom nájdete pravidelne aktualizované informácie.

Spokojní používatelia ABRA Flexi hovoria

Spoznajte ABRA Flexi zblízka.
Na mesiac zdarma. Bez kreditky.

ABRA Flexi nepokryje všetky Vaše požiadavky? Pokračujte na ABRA Gen.