Účtovníctvo

Flexi má jednu veľkú výhodu – stačí len kontrola údajov, prípadne mierna úprava v nastavení a hneď môžete začať pracovať.

Chcem to vyskúšať
Účtovná agenda v ABRA Flexi

Prehľadné podvojné účtovníctvo

Množstvo potrebných predkontácií sme osekali na minimum. Ako sa nám to podarilo? Nahradili sme ich predpismi zaúčtovania a tým sme dali dátam väčší prehľad. Predpis zaúčtovania vie automaticky zvoliť i riadok DPH (napríklad pri fakturácii v EU) a poriešené máme taktiež kurzové rozdiely.

Dokumenty sa dajú zamykať alebo naopak dočasne odomknúť – záleží na nastavení prístupových práv, ktoré sa dajú prípadne delegovať i na ďalších používateľov zaškrtnutím políčka v prihlasovacích údajoch. Účtovníctvo vo Flexi môžete triediť do kategórií podľa klasického “má dať/dal” na základe činností, strediska či zakázky. Program dokáže vytvoriť všetky potrebné priznania a ďalšie výkazy – rozvahu, výsledovku, peňažný denník, DPH, kontrolný výkaz, Intrastat a ďalšie.

Ako Flexi vyzerá? Kliknite pre väčšie zobrazenie.

Ako vyzerá účtovníctvo v ABRA Flexi

Obchodné kontakty vždy po ruke

Kľúčové funkcie:

  • Podvojné účtovníctvo
  • Automatické zaúčtovanie
  • Strediská, činnosti, zakázky
  • DPH, kontrolné a súhrnné hlásenia
  • Cudzie meny plus duálna mena s pevným kurzom
  • Viacúrovňové zamykanie dokladov
  • Intrastat
  • Sťahovanie kurzov
  • Automatické kurzové rozdiely

Spokojní používatelia ABRA Flexi hovoria

Spoznajte ABRA Flexi zblízka.
Na mesiac zdarma. Bez kreditky.

Chcem to vyskúšať


ABRA Flexi nepokryje všetky Vaše požiadavky? Pokračujte na ABRA Gen.