Majetok & Financie

Správne prepojené platby s faktúrou v domácej i cudzej mene a dokonalý prehľad o hodnote a stave firemného vybavenia.

Majetek v ABRA Flexi

Majetok a financie pod kontrolou

Párovanie platieb a faktúr sa vo Flexi odohráva automaticky alebo individuálne na základe nastavených parametrov a to i vo chvíli, keď zákazník pošle vyššiu čiastku alebo dokonca pod iným variabilným symbolom, než je uvedené na faktúre.

Aplikácia vie spárovať tiež viac platieb s jedným dokladom, alebo faktúru vystavenú v cudzej mene s čiastkou zaplatenou v korunách. A vďaka online napojeniu na FIO banku môžete sťahovať i odosielať príkazy k úhrade priamo vo Flexi. V rámci financií program eviduje taktiež dlhodobý, drobný i leasingový majetok a pokrýva všetky typy daňového a účtovného odpisovania.

Ako Flexi vyzerá? Kliknite pre väčšie zobrazenie.

Evidence majetku v software ABRA Flexi
Evidencia majetku v softvéri ABRA Flexi
Ilustrační: obchodní kontakty v ABRA Flexi

Kľúčové funkcie:

  • Automatické i ručné párovanie
  • Online napojenie na FIO banku a podpora ďalších bankových formátov (offline)
  • Generovanie príkazu k úhrade
  • Pokladne v rôznych menách
  • Pokladničná a banková kniha
  • Hmotný i nehmotný majetok
  • Leasing a generovanie splátok
  • Zrýchlené odpisy
  • Technické zhodnotenie

VYSKÚŠAŤ FLEXI

Niektoré funkcie sú zatiaľ dostupné iba v staršom desktopovom rozhraní aplikácie. Pod týmto odkazom nájdete pravidelne aktualizované informácie.

Spokojní používatelia ABRA Flexi hovoria

Spoznajte ABRA Flexi zblízka.
Na mesiac zdarma. Bez kreditky.

ABRA Flexi nepokryje všetky Vaše požiadavky? Pokračujte na ABRA Gen.