Majetok & Financie

Správne prepojené platby s faktúrou v domácej i cudzej mene a dokonalý prehľad o hodnote a stave firemného vybavenia.

Chcem to vyskúšať
Evidencia majetku v ABRA Flexi

Majetok a financie pod kontrolou

Párovanie platieb a faktúr sa vo Flexi odohráva automaticky alebo individuálne na základe nastavených parametrov a to i vo chvíli, keď zákazník pošle vyššiu čiastku alebo dokonca pod iným variabilným symbolom, než je uvedené na faktúre.

Aplikácia vie spárovať tiež viac platieb s jedným dokladom, alebo faktúru vystavenú v cudzej mene s čiastkou zaplatenou v korunách. A vďaka online napojeniu na FIO banku môžete sťahovať i odosielať príkazy k úhrade priamo vo Flexi. V rámci financií program eviduje taktiež dlhodobý, drobný i leasingový majetok a pokrýva všetky typy daňového a účtovného odpisovania.

Ako Flexi vyzerá? Kliknite pre väčšie zobrazenie.

Ako eviduje majetok ABRA Flexi

Obchodní kontakty vždy po ruce

Kľúčové funkcie:

  • Automatické i ručné párovanie
  • Online napojenie na FIO banku a podpora ďalších bankových formátov (offline)
  • Generovanie príkazu k úhrade
  • Pokladne v rôznych menách
  • Pokladničná a banková kniha
  • Hmotný i nehmotný majetok
  • Leasing a generovanie splátok
  • Zrýchlené odpisy
  • Technické zhodnotenie

Spokojní používatelia ABRA Flexi hovoria

Spoznajte ABRA Flexi zblízka.
Na mesiac zdarma. Bez kreditky.

Chcem to vyskúšať


ABRA Flexi nepokryje všetky vaše požiadavky? Pokračujte na ABRA Gen.