Legislativa

Jak používat reporty „Přehled DPH“ a agendu „Uzávěrky DPH“ v roce 2024

25. 3. 2024
Zpracování účetnictví v informačním systému

Přehled DPH

Do reportů “Přehled DPH –> „DPH - Přiznání” –> pro „Definici pro DPH přiznání“ = „Vzor 21 U“ byla přidána nová tisková sestava: „Podklad pro daňové přiznání vč. výpočtu daně“, která navíc obsahuje tabulku s výpočtem daně. Tiskovou sestavu je možné používat pro průběžnou kontrolu v měsíci (čtvrtletí) pro zjištění aktuální daňové povinnosti za sledované období.

(pozn. Pro report „DPH přiznání“ je udržovaná ještě tisková sestava „Vypořádací koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH pro Vzor 21 U“)

Definice pro DPH přiznání „Vzor 18/19/20 U“ se používala do roku 2019. Tato a starší definice nezohledňují změny DPH sazeb po roce 2019 a vykazování plnění v jednotlivých řádcích DPH přiznání.

Reporty “Přehled DPH“ se používají po vytvoření nové Uzávěrky DPH k vytvoření záznamní povinnosti, jaké doklady a v jakých částkách vstoupily do právě provedené uzávěrky.

Přehled DPH v ABRA Gen

Uzávěrky DPH

Pro generování výsledného tisku DPH přiznání, exportu DPH přiznání a KH DPH (podání VIES, OSS nebo IOSS) ve formátu XML se musí používat agenda „Uzávěrky DPH“.

Agenda "Uzávěrky DPH" zaznamenává stav daňových dokladů, které podle data plnění nebo odpočtu spadají do vykazovaného období podle použité definice. Tato agenda zaznamenává stav daňových dokladů při uzávěrce a zaznamenává změny – přidané, změněné nebo vymazané doklady. Díky tomu je pak možné generovat a podávat následné/opravné podání. Dále vytvořená uzávěrka DPH uzavírá období a bez příslušného privilegia nedovolí uživatelům měnit, vkládat nové nebo mazat daňové doklady po provedeném podání.

Prostudujte si návod, jak správně generovat uzávěrku DPH.

Pro rok 2024 se používají tyto „Definice přiznání“:

Typ přiznáníKódPopis
VnitrostátníVzor 21 UPlatí od 1.1.2019 - pro uzávěrky DPH - pro vzor 21
VIESVIES 2020Souhrnné hlášení VIES - pro uzávěrky DPH
One Stop ShopOSS2021OSS-EU 2021 - stát identifikace CZ
Import One Stop ShopIOSS2021OSS dovozní režim 2021

Tisková sestava: „Vzor 24 - Přiznání k dani z přidané hodnoty“ se jmenuje podle formuláře vydávaného průběžně Finanční správou.

Obsah exportů se od jejich vydání zatím neměnil, a i pro rok 2024 se používají původní. Průběžně kontrolujeme jednotlivé verze specifikace exportů. Většinou se upřesňují pravidla, které exportované hodnoty mají nabývat, aby předávaná data splňovaly vstupní kontroly podání.

Pro rok 2024 se aktuálně stále používají tyto exporty:

Export „Vzor 21 - DPH přiznání vzor 21 (z uzávěrek DPH)“ stále splňuje specifikaci FÚ pro „Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011“  (Zkratka: DPHDP3, Verze: 02.01.04,  Ze dne: 16. 1. 2024)

Export „DPH - Kontrolní hlášení od 2016 (pro uzávěrku DPH optimalizovaný)“ stále splňuje specifikaci FÚ pro „Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016“ (Zkratka: DPHKH1, Verze: 03.01.10, Ze dne: 16. 1. 2024)

Export „Souhrnné hlášení VIES od r. 2020 pro uzávěrku“ stále splňuje specifikaci FÚ pro „Souhrnné hlášení VIES“ (Zkratka: DPHSHV, Verze: 02.01.03, Ze dne: 11. 9. 2023)

Export „OSS - režim EU - přiznání k DPH platné od 1.7.2021 (v.01.01.01)“ splňuje specifikaci FÚ pro „DAP OSS - režim EU - Přiznání k DPH platné od 1.7.2021“ (Zkratka: OSSEI1, Verze: 01.01.04, Ze dne: 13. 12. 2021)

Export „IOSS – dovozní režim - přiznání k DPH platné od 1.7.2021 (v.01.01.01)“ stále splňuje specifikaci FÚ pro „DAP OSS - dovozní režim - Přiznání k DPH platné od 1.7.2021“ (Zkratka: OSSII1, Verze: 01.01.02, Ze dne: 13. 12. 2021)

Podrobný popis struktury souborů naleznete na portálu MojeDaně.