Legislativa

Novinky v elektronické komunikaci s úřady

8. 3. 2024
Elektronická komunikace s ABRA Software

Ministerstva postupně digitalizují svou agendu a novinky se tak pomalu dostávají do života zaměstnavatelů i zaměstnanců.

LEGISLATIVA

V letošním roce nabyly účinnosti některé předpisy, které upravily komunikaci mezi zaměstnavateli a úřady.

Elektronická komunikace s exekutorským úřadem

Novela exekutorského řádu a související vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti zavedla povinnost pro plátce mzdy poskytovat informace exekutorovi. Ministerstvo spravedlnosti vydalo vzor formuláře žádosti soudního exekutora o součinnost adresované plátci mzdy a odpovědi na ni.

Novinkou je pak povinnost pro tzv. kvalifikované plátce mzdy (čistý roční obrat min. 100 mil. Kč nebo min. 50 zaměstnanců v pracovním poměru) zasílat tyto údaje elektronicky datovým souborem.

Podrobnosti této komunikace stanovila Exekutorská komora ČR. Online formulář pro vyplnění datového souboru není v této chvíli ze strany Exekutorské komory ČR připraven.

Zatím analyzujeme možnost podpory tohoto datového souboru v programu ABRA Gen.

Elektronická komunikace s úřadem práce (SSP)

Novela zákona o státní sociální podpoře (SSP) zavedla povinnost pro zaměstnavatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, aby na výzvu doručili potvrzení o výši rozhodného příjmu pro účely žádosti o dávku SSP. Tuto výzvu je třeba doručit datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné MPSV. Ministerstvo vydalo vyhlášku o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory.

Na výzvu lze odpovědět vyplněním online webového formuláře, na který se dostanete odkazem v přiloženém PDF souboru od úřadu práce.

Další možností je využití online editoru sehrávání příjmu úřadu práce. Na tomto odkazu úřadu práce lze nahrát .xml soubor, který obdržel zaměstnavatel, a vyplnit příslušné údaje. V souboru .xml je vnitřní identifikace požadavku, kterou je třeba zachovat. Více informací publikoval Úřad práce ČR v letáku.

V současné verzi ABRA Gen je stále možné využít jako zdroj dat pro tento formulář tiskovou sestavu „Podklad pro vyplnění dokladu o výši čtvrtletního příjmu od 2017/10“.

Elektronická komunikace s úřadem práce (humanitární dávka)

Další novela zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny stanovila obdobnou povinnost pro zaměstnavatele jako u státní sociální podpory. V tomto případě jde o potvrzení o výši příjmu pro účely humanitární dávky. Analogicky by se mělo postupovat i při vyplnění potvrzení.

Pro vyplnění tohoto formuláře lze opět jako zdroj některých dat využít tiskovou sestavu „Podklad pro vyplnění dokladu o výši čtvrtletního příjmu od 2017/10“.

Elektronická komunikace s úřadem práce (informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců)

MPSV připravilo návrh vyhlášky o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

V tuto chvíli již dává možnost zaměstnavatelům plnit tyto povinnosti elektronickou formou (přes přihlášení do systému datových schránek) – vyplněním online formuláře nebo editací .xml souboru. Týká se to:

  • INFORMAČNÍ KARTA = Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání (dochází ke sloučení formuláře pro nástup i odchod)
  • SDĚLENÍ ­ NÁSTUP = Sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení
  • SDĚLENÍ - UKONČENÍ = Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince, držitele pracovního oprávnění

Informace a formuláře jsou na této stránce úřadu práce: https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet

Kromě toho, že i v tomto případě analyzujeme, jak usnadnit vytvoření příslušných datových souborů, je možné využít jako podklad tiskové sestavy „Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání cizince“ a „Sdělení zaměstnavatele o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikové převedení cizince“.