Nejúspěšnější ABRA semináře

22. 4. 2016

Semináře v naší ABRA Akademii připravujeme tak, abyste z informačních systémů ABRA dokázali vytěžit pro provoz vaší firmy co nejvíce.

Účelem uživatelských seminářů je pomoci uživatelům se zvládnutím běžných činností při práci v systémech ABRA Gx, správně pochopit a používat co nejefektivněji funkce, které ABRA nabízí. Uživatelská školení jsou pro klienty s platnou a zaplacenou Licenční smlouvu zdarma a můžete je absolvovat i opakovaně. To je výhoda, kterou vám jiní výrobci informačních systémů neposkytnou. Semináře jsou vedeny zkušenými lektory a konzultanty s dlouholetou praxí v oblasti instalace, implementace a podpory podnikových informačních systémů.

Mezi velice úspěšné semináře zaměřené na práci v konkrétních modulech, které pokrývají všechny běžné procesy ve firmě, patří Skladové hospodářství a Fakturace s Pokladnou. První téma se zaměřuje na práci se skladovými doklady, evidenci zboží / materiálů / služeb, inventuru a uzávěrku skladu. Druhé téma patří mezi ekonomické semináře. V něm se prochází postupy pořizování daňových dokladů, vytváření fakturačních a pokladních dokladů při prodeji i nákupu, především v tuzemsku. Další oblíbené semináře, tentokrát na téma Účetnictví, podrobně vysvětlují postupy práce se všemi typy účetních dokladů, postupy účetních zápisů, kontrolu salda, sestavování výkazů a reportů, evidenci bankovních výpisů, zpracování platebních příkazů nebo sestavování DPH přiznání a KH DPH.

Předpokladem pro procesně orientované semináře je zvládnutí běžného ovládání ERP ABRA. Zejména orientace na ploše, spouštění jednotlivých modulů, práce v číselnících a agendách, omezování, filtrování a vyhledávání údajů, vytváření nových záznamů a používání běžných společných funkcí. Proto není překvapením, že jednoznačně nejnavštěvovanějším uživatelským seminářem je již dlouhodobě téma Základy ovládání, který doporučujeme absolvovat všem začínajícím uživatelům. Téměř každý pátý účastník v ABRA Akademii absolvuje toto základní školení.

Vysoký průměr návštěvnosti si udržuje jeden z posledních přírůstků do rodiny seminářů ABRA Akademie, a to školení Ovládání pro pokročilé. Je určen uživatelům, kteří se chtějí zdokonalit v ovládání IS ABRA. Během něj se pomocí jednoduchých Tipů a triků seznámí s návody, jak lépe využít možností informačního systému, jak se snadno dostat k nejčastěji využívaným položkám. Po absolvování seminářů se uživatelé v systémech ABRA lépe vyznají a jejich práce je rychlejší než kdy dříve.

Oblíbenou formou se nově stávají webináře, čili on-line semináře na základní témata, které můžete absolvovat z pohodlí kanceláře nebo domova, pouze s připojením k internetu.