Aktuality

Povinnost uvádět na daňovém dokladu údaj o nákladech na elektroodpad

26. 1. 2021

V prosinci 2020 byl přijat nový zákon 542/2020, který zavedl několik povinností, které se týkají výrobců, distributorů a posledních prodejců elektrozařízení. Zákon jim nově ukládá povinnost uvádět na daňovém dokladu samostatně údaj o nákladech na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení.

V praxi to znamená, že pro každou položku daňového dokladu, která spadá do skupiny elektrozařízení, musí být uveden samostatně údaj o nákladech na likvidaci elektroodpadu (příspěvek na likvidaci).

Zákon vyšel ve Sbírce 23. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2021. I přes tak krátký čas jsme stihli připravit řešení do systému ABRA Gen, které v současné době testujeme a připravujeme k uvolnění nejpozději do poloviny února 2020.

O vydání verze ABRA Gen s podporou této povinnosti vás budeme informovat.