Postup č. 4 – Jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci ERP?

Čtvrtý postup ze seriálu ABRA café popisuje, jak předpovědět finanční budoucnost firmy pomocí dat rozdělených do vláken na základě sezónní křivky.

Jak využít data firmy pro predikci budoucnosti? Úplně základní cestou je, že si vezmeme historická data, trendy, které jsme zjistili ze sledovaných period v určitém výrobním vlákně. Protože každé vlákno má svoji vlastní sezónní křivku, je možné rozprostřít získané hodnoty na měsíce. Ve výsledku získáme predikci výkonu všech vláken ve všech střediscích a produktech. S využitím sezónních křivek získává tato předpověď určitou chytrost, ale hodně záleží na tom, jakým způsobem jsou nastavené určité parametry zvolených trendů. Když si rozdělíme produkci firmy na vlákna a ke každému vláknu přistupujeme dostatečně pozorně, můžeme v odhadech dosáhnout větší přesnosti. Díky funkci ABRA Turnover, která je součástí informačního systému ABRA Gen, dokážeme projektovat, jaké výnosy budeme mít v příštích dvanácti měsících.

Související videa: