Aktuality

Jakou investici považujete z hlediska dlouhodobých výnosů za optimální?

10. 11. 2014

Seriál: zeptali jsme se na pár otázek manažerů ze společnosti ABRA. Přečtěte si jejich odpověď na otázku "Jakou investici považujete z hlediska dlouhodobých výnosů za optimální a proč?"

Jaroslav Řasa, zakladatel společnosti

Kombinaci vlastní firmy a menších bytů.

Martin Jirmann, generální ředitel 

Hovoříme-li o investici firemní, pak je to určitě investice do pro­středků zvyšujících produktivitu práce, jako je např. dobrý ERP systém. A samo­zřejmě spolu s tím i investice do vzdělá­vání zaměstnanců. Pokud bychom hovo­řili o investici v tom nejčastějším slova smyslu, tedy s cílem zvýšit hodnotu, pak je podle mě jedna z nejlepších investice do pozemků. Rozloha planety je daná, nebude se zvyšovat, na rozdíl od počtu lidí, kteří se o ní budou muset dělit. To zcela logicky povede ke zvýšení hodnoty takové investice.

Petr Vacek, hlavní analytik

Za nejlepší považuji investice do sebevzdělání, protože pokud něco umíte, nikdo vám to už nevezme a vždyc­ky najdete nějaké uplatnění, pokud umíte být druhým nějak užiteční.

Lenka Chocholová, vedoucí divize Účetní služby

Pokud prodává­te služby, které jsou závislé na práci vašich zaměstnanců, je určitě optimální investice do vzdělávání. Nezáleží pří­liš na tom, zda se jedná o vzdělávání ve formě jednotlivých zaměřených kurzů, nebo kontinuální vzdělávání. Je důle­žité investovat jak do hard-skills, tak i do soft-skills, které jsou často potřeba pro projev „tvrdých dovedností“. Zaměst­nanec, který má tolik informací, kolik chce, prahne po dalších. Tím se sám zaměřuje na vzdělávání. Nejen, že je společnosti čím dále více přínosný, ale je spokojen sám se sebou. Spokojení, výkonní a vzdělaní zaměstnanci společ­nosti budou přinášet nejvíce výnosů a to i z dlouhodobého hlediska.

Alice Habartová, marketingová ředitelka

Hmotně nemovitosti. Protože to je dle mého jediná investice, která je z dlouhodobého hlediska vý­nosná bez ohledu na politické spektrum či kolísající ekonomiku. Nehmotně pak vlastní seberealizaci. Protože vzpomínky či nabité vědomosti vám nikdo nevezme.

Co je pro vás optimální investicí?