Klíčové atributy moderního ERP systému

30. 9. 2015

Každá firma má své důvody, kvůli kterým si pořizuje ERP systém. Při jeho výběru se zaměřuje především na to, zda dané řešení naplní cíle a očekávání, která jsou s takovou investicí spojena. A investice je to významná. Nejen z hlediska financí, ale také svým zásahem do chodu společnosti jak během zavádění nového ERP systému, tak i z hlediska vlivu na budoucí fungování firmy. Nový ERP systém vždy přinese zásadní změny. Ostatně – to je mnohdy důvod, proč si ho pořizujeme. A protože se nejedná o krátkodobou investici, je důležité vybírat systém, který je perspektivní a bude schopen generovat přínosy v horizontu minimálně 5 až 10 let, ne-li více.

Je tu tedy otázka: jak poznat systém, který je nejen výkonný a splňující funkční požadavky, ale je i perspektivní?

Je skoro jedno, v jakém vývojovém prostředí je daný SW vytvořen, tedy pokud se nejedná o nějaký vyloženě exotický nástroj. Žijeme v tak rychlém světě, že se systémy postupně převádějí na nová vývojová prostředí, aniž by se to nějak významně dotklo zákazníků. Co je však klíčové: systém musí mít perfektně postavený datový model, a to hned od začátku, protože špatně navržený model těžko v budoucnu změníte. Musí v něm být systém a vazby mezi jednotlivými objekty musejí být logické. Navíc by měl být dobře dopodrobna zdokumentován. A co je důležité, měl by být veřejně dostupný, aby ho mohli využívat různí integrátoři či vlastní IT pracovníci např. pro tvorbu reportů.

Systém by měl disponovat dostatečnou škálou nástrojů pro přizpůsobení včetně vlastního vývojového prostředí. Nejde totiž jen o editor formulářů a sestav, jak se nás občas snaží někteří dodavatelé přesvědčovat. Moderní systém musí být schopen podporovat a automatizovat firemní procesy, a protože ty se v každé firmě neustále mění, musí být systém schopen rychlé adaptace. Není možné spoléhat se na to, že výrobce softwaru bude všechny potřebné změny implementovat do nových verzí. Jednak inovační cyklus není tak rychlý a jednak každý výrobce implementuje pouze změny mající význam pro větší množství uživatelů. Individuální potřeby se v základních verzích obvykle nezohledňují.

Další věc, kterou bych po moderním systému chtěl, je otevřenost a schopnost integrace. Snad každá firma provozuje řadu systémů a aplikací. Kromě ERP tu máme e-shopy, docházkové systémy, mobilní aplikace pro obchodníky, aplikace pro time-management, různé dashboardy, specializované výrobní či logistické systémy atd. Tyto a mnohé další aplikace se často potřebují propojit mezi sebou, ať už v reálném čase nebo tzv. off-line. A tato potřeba propojovat se a sdílet data mezi sebou bude do budoucna jen a jen růst. Proto je důležité, aby moderní ERP systém nebyl uzavřený, ale aby disponoval kvalitními a dostatečně robustními možnostmi propojení s okolním světem. Možností je hned několik. Od tradičního rozhraní OLE, přes webové služby, až po moderní REST API. Bez toho se už nyní žádný ERP neobejde.

Určitě existuje spousta dalších atributů moderního ERP. Kvalitní uživatelské rozhraní, moderní architektura podporující provoz v cloudu, nebo různé expertní funkce pomáhající manažerům správně se rozhodovat. O tom třeba někdy příště. Pokud tedy právě teď vybíráte nový ERP systém, já vám přeji dobrou volbu.