Ing. Jaroslav Řasa

Zakladatel a předseda představenstva společnosti ABRA Software a.s.

Ing. Martin Jirmann

CEO a místopředseda představenstva ABRA Software a.s.

Ing. Petr Vojta

Obchodní ředitel a člen představenstva

David Rožek

Ředitel ABRA Software s.r.o. (SK)

Ing. Petr Vacek

Předseda dozorčí rady ABRA Software a.s. a jednatel ABRA Flexi s.r.o.

Ing. Lenka Kaňková

Účetní metodik a předseda dozorčí rady

Stanislav Kurinec

Jednatel ABRA Flexi s.r.o.

Martin Schayna

Člen dozorčí rady

Mgr. Michal Ježek

Člen představenstva společnosti ABRA Software a.s.

Ing. Petr Kacálek

Člen představenstva společnosti ABRA Software a.s.

Ing. Jaroslav Řasa

Zakladatel a předseda představenstva společnosti ABRA Software

Ing. Martin Jirmann

CEO a místopředseda představenstva ABRA Software

Ing. Petr Vojta

Obchodní ředitel a člen představenstva

Mgr. Michal Ježek

Mgr. Michal Ježek V roce 2002 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Svou profesní dráhu zahájil jako programátor. Postupně se vypracoval na post viceprezidenta pro vývoj a pro technickou podporu v americko-české technologické společnosti …

Ing. Petr Kacálek

Ing. Petr Kacálek Vystudoval obor konstrukce počítačů a počítačových sítí na fakultě elektrotechniky ČVUT. Již od studií se zabýval návrhem vhodných technologických řešení pro provoz ERP systémů. S touto kompetencí spojil svou cestu se společností ABRA …

Ing. Petr Vacek

Člen představenstva

Ing. Lenka Kaňková

Účetní metodik a předseda dozorčí rady

Martin Schayna

Člen dozorčí rady