ABRA Software je zakladajúcim partnerom Národného centra Priemyslu 4.0

12. 9. 2017

Začiatkom septembra bolo založené Národné centrum Priemyslu 4.0 (NCP 4.0) v Českom inštitúte informatiky a robotiky (CIIRC). Jeho dôležitou súčasťou je novo otvorené experimentálne pracovisko Testbed pre Priemysel 4.0, ktoré otvára malým a stredným firmám možnosť simulovať aplikáciu nových technológií vo virtuálnom výrobnom prostredí. Následne tak vieme predísť vysokým nákladom pri nasadení do reálnej praxe. ABRA Software je zakladajúcim členom NCP 4.0 a ABRA Gen je hlavným ERP systémom v Testbede, ktorý integruje jednotlivé softwarové ​​riešenia.

"Sme hrdí na to, že ABRA Software je zakladajúcim partnerom Národného priemyselného centra 4.0. Teší ma, že teraz máme miesto, kde si naši zákazníci môžu otestovať automatizované procesy a prispôsobiť ich svojim požiadavkám. Pomáhame im prekonať nedôveru v nové technológie, čím sa skráti čas ich zavedenia do praxe," hovorí Jaroslav Řasa, zakladateľ spoločnosti ABRA Software.

Testbed pre Priemysel 4.0 predstavuje unikátny koncept flexibilnej výrobnej linky, ktorá vďaka variabilite strojov, robotov a softvérových nástrojov vrátane kombinácie rozšírenej aj virtuálnej reality umožní testovať technológie štandardu Priemyslu 4.0 pred ich zavedením do reálnej priemyselnej výroby. Sofistikované systémy umožňujú firmám vytvárať tzv. digitálne dvojčatá, vďaka ktorým majú možnosť vo virtuálnom prostredí simulovať celé výrobné procesy. Získajú tak verný obraz továrenského prostredia a vytvoria digitálny prototyp výrobku aj výrobného procesu. V virtuálne prostredie umožňuje ďalej testovať optimálne scenáre pre efektívnejšiu produkciu.

Skutočný produkt sa tak môže vyrábať rýchlejšie a pri výrazne nižších nákladoch. Ako súčasť Testbedu systém ABRA Gen kontroluje celú prevádzku virtuálneho výrobného závodu prostredníctvom integrácie s Teamcenter spolu s ďalšími softvérovými riešeniami spoločnosti Siemens, ktoré riadia jednotlivé komponenty flexibilnej výrobnej linky.

Riešenie, ktoré sme implementovali, umožňuje zákazníkovi kdekoľvek na svete konfigurovať svoj produkt na mieru. Náš informačný systém preberá údaje z výrobných systémov prostredníctvom technológie IoT a poskytuje priebežné informácie nielen zákazníkovi, ale aj manažmentu spoločnosti, ktorá má kedykoľvek okamžitú a presnú spätnú väzbu o aktuálnych udalostiach v továrni vrátane kľúčových finančných ukazovateľov.

Všetky informácie sa vďaka integrovanému BI zobrazujú v grafických prehľadoch v reálnom čase priamo v systéme ABRA Gen.

"Veľmi oceňujem tvrdú prácu softvérového tímu spoločnosti ABRA pod vedením Davida Řehoře. Vďaka nim môže byť ABRA Gen neoddeliteľnou súčasťou Testbedu a pomôcť firmám v digitálnom rozvoji, "dodáva Jaroslav Řasa.