ABRA zbalená na cesty - nový produkt Mobilný obchodný systém

15. 9. 2011

Mobilný obchodný systémeviduje a organizuje obchodnú agendu predajcov v teréne. Program svojim napojením na IS ABRA zaisťuje aktuálny prehľad o predajných aktivitách, predkladá z centrály zoznam potenciálnych klientov a ukladá nové dáta z lokálneho zariadenia do centrálnej databázy. Tým zaisťuje rýchlosť predaja, bezpečné uloženie dát a ich aktuálnosť v ľubovoľný moment.

Viac na www.abra.sk/MOS.