Agenda Obsahy skladových pozícií – výučbové video

18. 12. 2018
Videotipy pre prácu s informačným systémom
Potrebujete rýchlo zjistiť, v akých pozíciách polohovaného skladu sa vyskytuje konkrétna skladová karta s určitou jednotkou? Alebo chcete rýchlo najsť konkrétny skladový sortiment, napr. všetko z určitého skladového menu? Pomôže vám agenda Obsahy skladových pozícií, ktorá ponúka pohodlnejšie hľadanie v jednotlivých pozíciách a tým rychlejšiu prácu s polohovanými skladmi. V našom výukovom videu vám mimo iné názorne ukážeme, ako v agende dohľadať skladové pozície, na ktorých sa nachádza požadovaný sortiment tovaru. Podrobné informácie k agende Obsahy skladových pozícií nájdete v online nápovědě.