Ako nastaviť klienta ABRA Gen na lokálnom počítači

10. 7. 2020
Aj keď celá inštalácia ABRA Gen býva na serveri (centrálnom počítači), môže byť pre určité činnosti so systémom potrebné nastaviť niektoré parametre na počítači, na ktorom pracujete. Jedná sa najmä o vytváranie účtových výkazov (súvaha, výsledovka) alebo napojenie externých aplikácií, ktoré využívajú ABRA OLE a prácu s ISDOC dokumentami. Môže sa vám taktiež hodiť umiestnenie ikony ABRA Gen na plochu Windows. Po niektorej aktualizácii Windows alebo ABRA Gen môžu účtové výkazy alebo OLE aplikácie prestať fungovať a potom je nutné preregistráciu klientskej stanice zopakovať. K nastaveniu klienta ABRA Gen slúži agenda „Nastavenie klienta“.
Obr 01: Agenda Nastavenie klienta
Obr 01: Agenda Nastavenie klienta
Po spustení agendy vás systém upozorní, že musíte mať administrátorské oprávnenia. POZOR: V tomto prípade je myslený administrátor inštalácie Windows. Práva v systéme ABRA Gen nie sú vôbec rozhodujúce!
Obr 02: Upozornenie na administrátorské oprávnenie vo Windows
Obr 02: Upozornenie na administrátorské oprávnenie vo Windows
V prípade, že oprávnenia administrátora nemáte, nová verzia ABRA 20.01.XX vás už informuje, že sa úprava nemusí vykonať.
Obr 03: Upozornenie na úpravu registrov
Obr 03: Upozornenie na úpravu registrov
V takom prípade musíte spustiť celý systém znovu ako správca. Na ikonu ABRA Gen kliknite pravým tlačidlom myši:
Obr 04: Spustiť systém ako správca
Obr 04: Spustiť systém ako správca
Spustite systém ako správca, prihláste sa bežným spôsobom a opäť nájdite agendu Nastavenie klienta. Tu zvoľte požadované funkcie.
Obr 05: Detail nastavenia klienta
Obr 05: Detail nastavenia klienta
POZOR: Zmeny nastavenia sa prejavia až po potvrdení voľbou OK! Niektoré voľby po potvrdení vyvolajú ešte jedno alebo viac informačných okien o úspechu vykonanej akcie. Napríklad:
Obr 06: Potvrdenie o vykonaní zmeny
Obr 06: Potvrdenie o vykonaní zmeny