Ako si v ABRA Gen vytvoriť testovacie prostredie

13. 7. 2018
Potrebujete preškoliť nových zamestnancov pri používaní ABRA Gen mimo produkčné prostredie? Alebo overiť funkčnosť updatu novej verzie, scriptov či nastavení rôznych funkcií tak, aby sa nenarušili žiadne firemné procesy? Pre tento účel slúži testovacia inštalácia alebo spojenie s databázou. Testovacie spojenie možno buď nastaviť v príslušnej agende (viď nižšie) alebo je automaticky označené po obnove databáze ABRA Gen zo zálohy (*.AFB). (Obr 01) Táto funkcia bola pridaná do systému, aby užívatelia na prvý pohľad spozorovali, že nepracujú v ostrej databáze. Testovacie verzie je vo firme vhodné využívať pre to, aby ste mohli mimo produkčné prostredie školiť nových zamestnancov alebo overovať, že update novej verzie nenaruší žiadne firemné procesy a podobne. Na druhú stranu z testovacej verzie by ste napríklad nemali odosielať upomienky z nezaplatených faktúr odberateľom. Do testovacieho spojenia pravdepodobne účtovné odd. nenahráva nové výpisy. Určite nechcete, aby odberatelia dostali upomienky na dávno zaplatené faktúry…. Príznak má pripomenúť správcovi systému, aby dobre naplánoval napríklad beh automatizačného serveru pri testovacom spojení, práve spolu s Automatickými upomienkami alebo napríklad automaticky generovanými pokynmi do skladu na expedíciu tovaru, ktorý potom môže viesť aj k značným škodám. Môžete požiadať aj svojho konzultanta, aby v kritických skriptoch doplnil podmienku a ošetril skript proti prevádzke na testovacom spojení. Technická poznámka: Odporúčame do skriptov, doplniť podmienku:
if  NxCreateContext(aObjectSpace).GetCompanyCache.IsTestConnection then begin

…..

end;
Príznak „Testovacie spojenie“ môžete zrušiť alebo nastaviť v agende „Firemné údaje“. (Obr 02) POZOR, ak obnovíte dáta z ABF súboru (ABRA záloha), dôjde vždy k nastaveniu príznaku „Spojenie je testovacie“. V prípade ak dáta obnovujete z iného dôvodu než k testovaniu, jedná sa teda o produkčné prostredie, je potrebné po obnove dát príznak v agende Firemné údaje odtrhnúť.