Ako zobraziť poradové čísla riadkov a číslo aktuálneho riadka pre obsah dokladu?

29. 5. 2016

Tip pre prácu s informačným systémom ABRA.
Úroveň: začiatočník

Na niektorých subzáložkách sa vyskytujú editovateľné zoznamy, ktoré slúžia pre zadávanie riadkov jednotlivých záznamov agendy, ako je napríklad subzáložka Obsah na Detaile Faktúry vydanej. Objavují sa na mnohých miestach systému, v dokladových agendách a v číselníkoch otvorených vo forme veľkého číselníku. Nad týmito zoznamami si môžete zobraziť informačný panel s počtom riadkov a číslom aktuálneho z nich.

Postup: V menu Nastavenia zapnite voľbu Zobraziť info panel nad editovateľným gridmi.

Zobrazovať info panel

Zobrazenie daného panelu závisí na aktuálnom nastavení práve tejto voľby pre danú agendu a prihláseného užívateľa..

Čísla záznamov