Aktualizácia dát fulltextového vyhľadávania

24. 1. 2019
Upozorňujeme používateľov, ktorí prechádzajú na verziu 19.0.2 z verzie staršej ako18.13.x, že pre správnu funkciu fulltextového vyhľadávania je nutné zaviesť aktualizáciu dát pre fulltextové vyhľadávanie. Príslušnú funkciu nájdete v agende Fulltextové hľadanie  v menu "Funkcie".