Automatické e-mailové odkazy

24. 6. 2017
Zatúžili ste niekedy po okamžitej informácii zo systému ABRA Gen? Radi by ste boli informovaní, či už zákazník zaplatil zálohový list alebo dlžník zaplatil faktúru? ABRA Gen je na tieto situácie pripravená. Vie zasielať e-mail podľa Vašej definície.   Poznámka: Tento tip predpokladá,
  • že máte nastavený automatizačný server a odosielanie e-mailov zo systému ABRA Gen;
  • že máte spustenú naplánovanú úlohu Automatické odkazy (ideálne s častým opakovaním).
E-mailové odkazy - obrázok č. 0 Prvý príklad prevediete posielanie e-mailových odkazov vo chvíli, keď Váš zákazník zaplatí konkrétny zálohový list. Vytvorte v systéme zálohový list vydaný. Po uložení zálohového listu vyberte v menu Funkcie > Automatické odkazy. E-mailové odkazy - obrázok č. 01 V prípade ak sa zobrazí nasledujúci oznam, je potrebné systém pre automatické odkazy nastaviť, teda kontaktovať svojho IT správcu. E-mailové odkazy - obrázok č. 02 Pokiaľ automatizačný server pacuje ďalej, zobrazí sa okno: E-mailové odkazy - obrázok č. 03 Zvoľte tlačidlo Ďalej. E-mailové odkazy - obrázok č. 04 Tu zmeňte Typ adresáta na hodnotu 4 (e-mail) a zadajte svoju e-mailovú adresu, prípadne pomocou tlačidla Vložiť pridajte ďalšie e-maily. Stlačte opäť Ďalej, a skontrolujte všetky nastavenia. E-mailové odkazy - obrázok č. 05 Po stlačení tlačidla Dokončiť, bude systém sám monitorovať stav dokladu, a kedykoľvek dôjde k pripojeniu alebo odpojeniu platby k dokladu ZLV-2/2017, tak Vám pošle e-mail. Upozornenie: e-mail neodchádza ihneď po pripojení platby, ale až po spustení naplánovanej úlohy Odoslanie pripravených elektronických správ. Druhý príklad ukáže definíciu, ktorá nie je  spojená s konkrétnym dokladom. Zo systému budeme požadovať informačné e-maily v prípade, ak dôjde k zaplateniu vymáhanej faktúry. Založte definovateľnú položku na faktúru vydanú „Vymáhaná“. Otvorte agendu Definovateľné položky a skontrolujte, či nemáme ešte žiadnu definovateľnú položku v agende Faktúr vydaných. E-mailové odkazy - obrázok č. 06 Po stlačení Získať záznamy zistíte, či už také položky máte, alebo nemáte. V prípade ak bude zoznam prázdny, stlačte tlačidlo Nový. Ak v zozname už faktúry vydané sú, zvoľte tlačidlo Opraviť. Po stlačení tlačidla Nový vyberte triedu Faktúra vydaná. Pri oprave je pole už vyplnené. E-mailové odkazy - obrázok č. 07 Stlačte tlačidlo Pridať a vytvorte položku Vymáhaná. E-mailové odkazy - obrázok č. 08 Upozornenie: Ak máte nainštalovanú novú verziu (teraz v progresívnej distribúcii), je tento dialóg odlišný, ale rámikom označené položky sú nazvané identicky. E-mailové odkazy - obrázok č. 09 Po stlačení tlačidla Uložiť je položka vytvorená a môžete ju umiestniť do formuláru SW ABRA alebo ju meniť len pomocou Rozšírenej hromadnej opravy. V záložke E-maily a interné odzkazy spustite agendu Definície automatických odkazov, v záložke Zoznam stlačte tlačidlo Nový a nadefinujte tu nový Automatický odkaz. E-mailové odkazy - obrázok č. 10 V položke Predmet definujete nadpis e-mailu, a pretože je dobré hneď v predmete vidieť, o aký doklad ide, použite výraz %DISPLAYNAME% a firmu dlžníka zobrazíte výrazom <%NEW.Firm_ID.Name%>. V Texte správy uveďte tiež celkovú čiastku faktúry <%NEW.Amount%> . Uvedená  čiastka je v mene dokladu. Položka <%OLD.PaidAmount%> ukazuje pôvodnú úhradu a <%NEW.PaidAmount%> výšku úhrady po vyvolanej udalosti. Parametre sú popísané v dokumentácii systému (help ABRA Gen) pod klávesom F1. Na záložke Adresát doplňte, kto má správu prijať. E-mailové odkazy - obrázok č. 11 Tieto dva príklady využívajú ako definované udalosti už vytvorené kontrolné body v systéme. Pochopiteľne je rad udalostí, ktoré nie sú v základe systému obsiahnuté, neváhajte teda nové kontrolné body sami vytvárať. So zložitejšími skriptami Vám radi pomôžu naši konzultanti.