Automatické spustenie agiend v systéme ABRA Gen

29. 8. 2017

Užívatelia systému ABRA Gen veľmi často používajú každý deň rovnaké agendy zo systému ABRA Gen. Obchodníci väčšinou Adresár firiem, Faktúry vydané, Objednávky prijaté a Zálohové listy; skladníci zase Skladové karty, Dodacie listy, Príjemky, Prevodky. Ako zabezpečiť, aby sa po každom prihlásení do systému spúšťali požadované agendy (naviac s filtrom často používaného obmedzenia)?

Vyberte si v zozname agiend tú, ktorú chcete spustiť pri každom spustení systému. Na ikone agendy stlačte pravé tlačidlo myši a zvoliť Pridať do zložky Po spustení.

Automatické agendy spustenia - 01

Vypnite systém a opäť ho spustite. Po prihlásení bude agenda automaticky spustená. V našom prípade sa hne otvorí adresár firiem.

Keď pridáte faktúry vydané a budete zároveň chcieť, aby sa otvoril zoznam nezaplatených faktúr po splatnosti, stačí v záložke obmedzenie zvoliť voľbu Východiskové.

Automatické agendy spustenia - 02

Pokiaľ budete požadovať, aby sa Faktúry vydané otvorili ešte raz s obmedzením za faktúry z aktuálneho obdobia, nadídete kurzorom na požadované obmedzenie a z menu Agendy zvoľte Vytvoriť zástupcu

Poznámka: Dvoje otvorenie rovnakej agendy v spustenom systéme nevyžaduje ďalšiu licenciu.

Automatické agendy spustenia - 03

Následne vyberte z otvoreného dialógu Faktúry vydané – podľa obmedzenia Za aktuálne obdobie.

Automatické agendy spustenia - 04

Nový zástupca agendy sa objaví v záložke Obľúbené položky, z ktorej ju presuňte do zložky Po spustení. Vyberte v stromovej štruktúre menu záložku Obľúbené položky, stlačte pravé tlačidlo myši na ikonke a zvoľte Vystrihnúť alebo Kopírovať – je možné používať aj klávesové skratky Ctrl-X alebo Ctrl-C.

Automatické agendy spustenia - 05

Následne prejdite do zložky Po spustení a zvoľte Vložiť. Aj tu môžete použiť klávesovú skratku: Ctrl-V.

Automatické agendy spustenia - 06

Ak budete potrebovať odstrániť agendu zo záložky Po spustení, označte ju a stlačte klávesu Delete alebo zvoľte menu Zmazať.

Automatické agendy spustenia - 07

TIP: Potrebujete východiskové obmedzenie alebo automatické spustenie agiend dočasne vypnúť a spustiť systém ABRA Gen bez otvorenia agiend? Preštudujte si tip  Rýchle spustenie systému ABRA Gen.