Bola vydána verzia 16.01.02 SK informačných systémov ABRA G3 a G4

29. 12. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Najdôležitejšie zmeny:

Účtovníctvo/Jednoduché účtovníctvo

  • S účinnosťou od 1. 1. 2016 je pre platiteľov DPH v SR zavedená možnosť využiť osobitou úpravu uplatnenia DPH na základe prijatia platby (DPH z vydaných dokladov sa odvádza štátu až po prijatí platby, adekvátne nárok na odpočet DPH z prijatých dokladov v tomto režime je až z uskutočnenej platby).
  • Bola vykonaná oprava zahŕňania účteniek (UC) z maloobchodného/reštauračného predaja vystavených ako nezjednodušený daňový doklad a ich vrátenie do KV DPH. UC, ktoré majú IČ DPH, sa teraz do KV DPH zahŕňajú rovnako ako fiškalizovaný PP resp. fiškalizované vrátenie PP (v KV DPH sú exportované v sekcii D1 (v rámci súhrnných účteniek ako predtým) a súčasne v sekcii A1 alebo C1).