Aktuality

Firemné dáta v súvislostiach – sezónne krivky a predstihové ukazovatele

28. 8. 2018

Ekonomické ukazovatele a všetky dáta z firmy nestačí len zobrazovať v krásnych grafoch. Je potrebné, aby v súvislostiach dávali zmysel a poskytovali vierohodný a spoľahlivý základ k dôležitým rozhodnutiam. Každá spoločnosť si k naplneniu rôznych cieľov nájde mnoho vlastných súvislostí. Ukážeme vám, ako k hľadaniu súvislostí využiť sezónne krivky a predstihové ukazovatele.

Výkon celej firmy či predaj jednotlivých produktov je možné jednoducho sledovať za celý fiškálny rok. To síce umožní získať základný prehľad, avšak k detailnému vyhodnoteniu príčin aktuálneho hospodárskeho výsledku je potrebné poznať aj rôzne sezónne výkyvy. V tom vám práve pomôžu sezónne krivky, ktoré vybraný ukazovateľ zobrazujú najčastejšie po mesiaci, alebo aj v kratších časových úsekoch. Jednoznačne tak vidíte obdobia s najvyšším predajom daného tovaru či služby.

Sezónne výkyvy v súvislostiach

Ak si takto vytvorené sezónne krivky dáte do súvislostí s ostatnými firemnými procesmi, umožní vám to pružne reagovať na situácie behom celého roku. Príkladom môže byť obvyklý nárast predajov konkrétneho tovaru. Pohľadom na skladové zásoby je dobré sa včas predzásobiť, avšak tak, aby bol uspokojený dopyt a tovar zbytočne neviazal kapitál v ostatných mesiacoch. Ďalšiu súvislosť je v našom prípade nutné hľadať v dostupnej hotovosti. Nákup zásob pochopiteľne vyžaduje kapitál, ktorý sa dorovná najskôr v nasledujúcom období po sezónnom navýšení predaja. Ak si všetky súvislosti uvedomíte, žiadna sezónna udalosť vás už neprekvapí.

Graf ukazujúcí výnosy z jednotlivých produktov v závislosti na mesiacoch v roku.

Sezónne krivky sú také dôležité pre plánovanie výnosov. Bolo by chybou sledovať len celkový predaj v jednotlivých mesiacoch a v pláne k nemu pridávať percentuálny nárast. Každá služba alebo skupina produktov má špecifickú sezónnu krivku predejov, je nutné počítať s životnosťou produktov na trhu, špecifickým chovaním zákazníkov na domácich či zahraničných trhoch apod. Až zloženie všetkých týchto faktorov prináša presný obraz vývoja výnosov celej spoločnosti.

Základné sezónne ukazovatele môžete sledovať v reálnom čase priamo v informačnom systéme ABRA Gen vďaka Vizualizácii dát Live.

Presná predikácia výnosov

V prípade ak máte o svojej firme takto detailný prehľad, umožní vám to veľmi presnú predikciu hospodárskych výsledkov. Do predpovede je však taktiež nutné zahrnúť tzv. predstihové ukazovatele, ktoré významne ovplyvňujú predaje služieb a produktov. Príkladom je vplyv reklamnej kampane. Po jej spustení sledujete nárast návštevníkov webových stránok, pričom zo skúseností viete, že určité percento návštevníkov nakúpi produkty v určitej priemernej hodnote. Z počtu potenciálnych zákazníkov a priemernej ceny dodávky potom jednoducho predikujete, ako sa s určitým časovým odstupom celá kampaň premietne do celkových výnosov. Počet návštevníkov webu je potom v tomto príklade predstihovým ukazovateľom.

Graf závislosti celkových výnosů na předstihovém ukazateli.

K presnej predikcii výnosov teda nestačí sledovať len výnosy a náklady, ale je nutné do prehľadov zahrnúť všetky vplyvné predstihové ukazovatele. Pri priemyslových firmách je hlavným ukazovateľom hodnota potenciálnych zákaziek na vstupe, teda rozpracované obchodné prípady. Obchodník pri každom prípade uvedie potenciálnu hodnotu zákazky a percentuálnu pravdepodobnosť  jej úspešného dokončenia. Potom už stačí vynásobiť finančnú hodnotu pravdepodobnosťou, všetky zákazky sčítať, a ak je prípadov dostatočné množstvo, ihneď vidíte celkový objem peňazí, ktoré firma s veľkou pravdepodobnosťou skutočne dostane.

Nastavenie predstihových ukazovateľov je pre každú firmu unikátne. Slobodný priestor pre ich zobrazovanie vám ponúka nástroj ABRA BI.

O sezónnych krivkách, predstihových ukazovateľov, ale aj o celej rade ďalších indikátorov, ktoré umožňujú nahliadať na firemné dáta v súvislostiach, budeme podrobné hovoriť na tematickom ABRA workshope.