Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1.1.2012

30. 1. 2012

Od 1.1. 2012 došlo ku zmenám v module miezd a personalistiky. V personalizovanej časti nášho webu, v sekcii Legislatíva, metodika, postupy nájdete materiál, ktorý zhŕňa zmeny uskutočnené v SW ABRA Gx a popisuje ďalšie dôležité zmeny, na ktoré je potrebné brať zreteľ.