Modul Mzdy – doplnenie sviatku 30.10.2018

30. 10. 2018
Evidenciu jednorázového štátneho sviatku „100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa“ dňa 30.10.2018 dostanete vo verzii 18.03.18 do systému „Automatickou aktualizáciou“. V starších verziách je nutné zaevidovať sviatok ručne v číselníku „Platené sviatky“. Ak už máte vygenerované Pracovné kalendáre na mesiac 10/2018, je nutné opraviť plánovanou zmenu na deň 30.10.2018, aby bol evidovaný sviatok miesto zmeny, ak zamestnanec v daný deň nemá mať plánovanú zmenu.