Najlepšie diplomovky ČR a SR boli ocenené

15. 9. 2011

Finálové kolo súťaže Diplomová práca roka a slávnostné vyhlásenie prebehlo 15. 9. 2011 na plzenskej Západočeskej univerzite.Šiesty ročník hostil dekan Fakulty aplikovaných vied doc. Ing. František Vávra, CSc. Do Plzne sa zišlo 15 finalistov z celkového počtu 77 prihlásených študentov.

Študenti sa prihlásili z devätnástich českých a slovenských vysokých škôl, štátnych i súkromných. Niektorí študenti na finále pricestovali z rôznych európskych destinácií, jeden zo študentov obhajoval svoju prácu až z ďalekého Texasu cez Skype. Finálové kolo súťaže prebehlo v troch súťažných kategóriách, v ktorých každý z finalistov svoju prácu prezentoval pred odbornou komisiou zloženou z lektorov vysokých škôl a zástupcov IT firiem.

V šiestom ročníku súťaže Diplomová práca roku sa na prvých miestach umiestnili:

1. V kategórii Informačná bezpečnosť, štandardy riadenia vývoja systémov a medziodborové prístupy
Marcela Šimková, VUT Brno.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť T-SOFT.
 
2. V kategórii Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce
Pavel Cvetler, ČVUT.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť ABRA Software.
 
3. V kategórii Internet, webové systémy, virtualizačné a cloudové technológie
Pavel Kukačka, VŠE.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť SYSTEMATIQ.