Nebojte sa uzatvárať účtovné obdobie

27. 3. 2017

V minulom roku bola do sprievodcu Účtovnej uzávierky pridaná nová funkčnosť, ktorá ponúka možnosť kontrolovať, či boli vykonané uzávierky za obdobie v jednotlivých moduloch Pokladňa, Banka, Fakturácia, Ostatné doklady, Sklady a či sú zaúčtované odpisy majetku. Poďme si pripomenúť ako sa taká kontrola vykonáva.

Náhled na účetní uzávěrky

Neuskutočnené uzávierky v jednotlivých moduloch a radách dokladov za obdobie 2016 nebránia previesť účtovnú uzávierku za rok 2016, ale tento stav je neštandardný a nezodpovedá doporučeným postupom.

Uzávierky za obdobie v jednotlivých moduloch Pokladňa, Banka, Fakturácia, Ostatné doklady odporúčame vykonávať. Veľmi dôležité je, že sa rady dokladov uzávierkami uzavrú pre zmeny a vkladanie nových dokladov. Uzávierky sú vhodné v prípade, keď vystavujete v daných moduloch a radách doklady v cudzej mene, keďže sa uzávierkou generujú kurzové rozdiely (k nezaplateným dokladom sa generujú nerealizované daňovo uznateľné kurzové rozdiely). Pri Uzávierke skladu za obdobie 2016 je potrebné, aby ste získali konečné ceny skladových pohybov roku 2016. V moduloch Banka alebo Pokladňa vykonaním uzávierky za dané obdobie získate obraty uzatváraného obdobia a počiatok v nasledujúcom období.

Ak máte dokonca neuzavretú radu pred rokom 2016 a budete ju chcieť dodatočne uzavrieť, upozorňujeme, že sa môžu k dokladom v cudzej mene vytvoriť doklady kurzových rozdielov (aj nerealizovaných). V prípade ak nastane takáto situácia, vygenerované kurzové rozdiely môžete účtovať napr. 395/395 alebo môžete pri uzávierke použiť neúčtované rady dokladov Kurzové rozdiely (typ dokladu: 13, skratka napr. KRn) a Kurzové rozdiely nerealizované (Typ dokladu 15, skratka napr. KZNn), pri ktorých teda nebude označený príznak „Rad dokladov sa účtuje“ (ak tieto rady nemáte, je nutné ich vytvoriť). Predpokladáme, že prípadné kurzové rozdiely boli zaúčtované internými dokladmi.

Ďalšie užitočné rady

Pri finálnom prevedení účtovnej uzávierky je vhodné záznamy v Účtovnom denníku auditovať, viď kapitola Nová účtovná uzávierka v helpe ABRA Gen.

Ďalej je vhodné v agende Blokácia dokladov mať zadaný záznam: Typ blokácia=za dátum účtovania, Platnosť do dátumu = 31.12.2016, Typ dokladu nevyplnené, pozri kapitola Blokovanie dokladov v helpe ABRA Gen.