Nová certifikovaná verzia 10.02.16

7. 9. 2010

POZOR: Na verziu 10.02 je možné prejsť iba z verzie 10.01.07 s SA2.8-SK !!! Zo žiadnej inej. Pred aktualizáciou si vytvorte bezpečnostnú zálohu dát pomocou zálohovania ABRY!

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná k stiahnutiu nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 10.02.16. Medzi hlavné novinky tejto verzie patria..

Nový update – s verziou 10.02 prichádza zásadná zmena technológie aktualizácií programu. Pri update verzie už neprebieha vytváranie novej databázy zo súboru zálohy. Zmeny dátových štruktúr či prípadné dátové konverzie sú prevádzané priamo nad "živou" databázou. Zásadnou výhodou tejto zmeny je niekoľkonásobné zrýchlenie procesu update oproti predchádzajúcemu stavu a tým skrátenie odstávky systému. Celý update a s tým spojené nástroje boli upravené tak, aby boli zrozumiteľnejšie bežným užívateľom a práca s nimi bola jednoduchšia.

Pozor: Vďaka tejto zmene je možné na verziu 10.02 prejsť iba z verzie 10.01.07 s SA2.8-SK !!! Zo žiadnej inej.

Kampane – rozšírenie systému o podporu kampaní, nové agendy kampaní. Jedná sa o možnosť hromadne osloviť určitú množinu adresátov. Oslovenie je možné formou e-mailu, pošty, telefonického či osobného kontaktu, pričom v prípade e-mailovej kampane vznikajú jednotlivé záznamy v module Komunikácia v agende Odoslané e-maily, odkiaľ môžu byť pomocou automatizačného serveru automaticky odosielané. V prípade poštovej kampane vznikajú záznamy v module Evidencia pošty a v prípade telefonickej či osobnej kampane je možné predať adresátom kampane operátorom k ďalšiemu spracovaniu. Ako adresátov je možné osloviť Firmy, Prevádzkarne, Osoby či samostatné e-mailové adresy. Vo všetkých kampaniach je automaticky podporovaný tzv. blacklist, v ktorom je možné označiť adresátov, ktorí si neprajú byť v kampaniach oslovovaní. E-mailová kampaň ďalej umožňuje vytváranie a uplatňovanie rôznych šablón a premenných pre automatické prispôsobenie obecného e-mailu konkrétnemu adresátovi.

Segmentácia – vylepšenie CRM o podporu segmentácie. Umožňuje zlepšenie práce s dátami CRM z hľadiska triedenia a reportovania. Predovšetkým rozširuje agendu Adresár firiem o záložku Kategorizácie, slúžiacej k výpisu kľúčových údajov na firme a obsahuje všeobecné kategorizačné údaje, ktoré umožňujú triediť záznamy Adresára podľa týchto atribútov. A to podľa preddefinovaných kategorizačných údajov, ako sú: Obrat, Právna forma, Typ vlastníctva, Základný kapitál, Obrat vo fiškálnom roku, Nezaplatené, Priemerná splatnosť a ďalšie, tak podľa vlastných užívateľsky definovateľných kategorizačných údajov počítaných alebo naviazaných na definovateľné položky firmy. Ďalej obsahuje možnosť rozdelenia firiem podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK-NACE, podľa ktorých je možné ďalej reportovať. Podľa všetkých kategorizačných údajov je možné firmy triediť a takto vzniknuté zoznamy použiť v ďalších agendách napr. v agendách kampaní pre oslovenie konkrétnych firiem.

Revízia a zamykanie dokumentov – v agende Dokumenty pribudla nová záložka Revízia a možnosť zamykania dokumentov. Revízie umožňujú uchovávať históriu dokumentu, zatiaľ čo možnosť uzamknúť dokument predchádza konfliktom v prípade editácie rovnakého dokumentu viacerými užívateľmi.

Zmenná prevádzka v maloobchodnom a reštauračnom predaji – do maloobchodného a reštauračného predaja bola integrovaná podpora pracovných kalendárov – zmenná prevádzka. To umožňuje lepšie sledovanie a vyhodnocovanie predaja na jednotlivých prevádzkach.

Výber ďalších vylepšení:

 • položky typu a dátumu ESL presunuté z hlavičky dokladu na riadokc
 • zmena v položkách pre evidenciu daň. čísla – nová položka IČD
 • úprava bankových ovládačov
 • na bankovom výpise je možné zadávať číslo protiúčtu i ručne
 • v maloobchodnom predaji pribudla podpora pre párovanie platieb platobnou kartou s bankou
 • veľké zrýchlenie spracovania zrkadla na kase
 • možnosť behu viac WS serverov (serverov webových služieb)
 • možnosť spustiť viac skladových uzávierok na viac spojených na databázu naraz
 • doplnená funkcia pre pohodlné pridávanie neexistujúcich predkontácií
 • výroba najnovšie podporuje dimenziu projektov
 • pri generovaní požiadaviek na výrobu možno určiť, že polotovary sa vyrábajú (neberú sa zo skladu)
 • nový druh réžie – materiálová
 • záložka foto umožňuje ukladať viac než jeden obrázok
 • možnosť automaticky zaplňovať medzery v radách dokladov
 • záložka súvislosti zobrazuje i dokumenty

Pokiaľ si s update nie ste istí nebo nemáte skúsenosti s inštaláciou aktualizácie, kontaktujte prosím centrálu ABRA SK v Bratislave na tel. čisle 02/ 534 10 126 alebo e-mailom na [email protected], prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa ABRY. Radi Vám update vykonáme sami. Pokiaľ to bude možné aj vzdialene, bez nutnosti výjazdu konzultanta.