Nová certifikovaná verzia 13.02.01

26. 12. 2012

dňa 21. decembra 2012 bola uvoľnená do distribúcie verzia 13.02.01. Táto verzia prináša hlavne potrebné legislatívne úpravy plus niekoľko ďalších zmien a množstvo drobných opráv.

Verzie a všetky súvisiace podrobnosti sú k dispozícii na obvyklom mieste, teda v autorizovanej časti našich webových stránok www.abra.sk alebo po novom na Zákazníckom portále.