Nová certifikovaná verzia 14.02.01

18. 12. 2013

bola uvoľnená do distribúcie verzia 14.02.01. Táto verzia prináša hlavne potrebné legislatívne úpravy plus niekoľko ďalších zmien a množstvo drobných opráv.

Verzie a všetky súvisiace podrobnosti sú k dispozícii na obvyklom mieste, na Zákazníckom portále.