Nová certifikovaná verzia 14.02.07

14. 4. 2014

14. apríla boli vydané nové verzie produktov ABRA 14.02.07.

Verzie sú k dispozícii na obvyklom mieste na Zákazníckom portále.