Nová verzia informačných systémov ABRA 14.54.04 SK

18. 12. 2014

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Hlavné zmeny:

  • Bol doplnený 64bitový variant aplikačného servera pre Windows.
  • Bola vytvorená nová agenda Uzávierky DPH. Agenda rieši systém uzatvárania dokladov DPH z hľadiska DPH, vrátane trvalého uloženia napočítaných výsledkov (podkladov pre DPH priznania). Vďaka tomu umožňuje nielen zostavenie riadnych DPH priznaní, ale aj podanie opravných a hlavne dodatočných DPH priznaní.
  • Bola pridaná možnosť editácie výrobných príkazov, pokiaľ užívateľ má právo na funkciu "Výroba - Výrobné príkazy - Rozšírená oprava”
  • Na záložke Detail a ostatných záložkách je možné zapnúť zobrazenie zoznamu nielen dole, ale aj hore, vľavo a vpravo.