Nová verzia informačných systémov ABRA 16.01.06

5. 4. 2016

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Najdôležitejšie zmeny:

Účtovníctvo/Jednoduché účtovníctvo

  • KH DPH - V rámci agendy "Uzávierky DPH" bol upravený export KH DPH tak, že sa exportujú položky "Email" a "Identifikátor dát. schránky", ktoré sa vypĺňajú v rámci definovateľného formulára "Uzávierka DPH - priznanie, KH DPH" na detaili zostavenej uzávierky DPH.

Maloobchodný a reštauračný predaj

  • Opravená chyba, kedy dochádzalo k duplicitnej fiškalizácii v prípade tlače na viacero tlačiarní (nastavená tlač na fiškálnu i nefiškálnu tlačiareň).
  • Opravená chyba, kedy sa netlačila účtenka so 100% zľavou.