Hodnoty a poslanie firmy

Naše poslanie

Veríme, že poctiví podnikatelia a manažéri kdekoľvek na svete menia život k lepšiemu. Na tejto ceste im s hrdosťou pomáhame mať dokonalý prehľad o svojej firme, uvoľňovať ruky od administratívy a robiť správne rozhodnutia.

Zároveň sa aktívne podieľame na CSR aktivitách, ktorými podporujeme rozvoj podnikania v ČR, vzdelávame a motivujeme mladú generáciu k činnostiam v českom podnikateľskom prostredí.

Naše hodnoty

Etika

Podnikáme férovǒ, jednáme otvorene, plníme sľuby/dohody/očakávania.

Ľudskosť

Vzájomný rešpekt a umenie načúvať. Vyznávame heslo: Aj software má dušu.

Spojenectvo

Byť pre našich klientov viac ako dodávateľ. Podporujeme a zlepšujeme ich podnikanie.

Nadšenie

Naša práca nás baví a teší nás spokojnosť našich klientov.

Odvaha

Prekonávame prekážky, všetko riešime rýchlo a s maximálnym nasadením.

Inovácia

Nové nápady, zdieľanie skúseností, otvorená myseľ vonkajším podnetom.

Pre svet

Expandujeme na zahraničné trhy.