Pomáhame ženám uspieť v IT

5. 12. 2019
Hackathon pre Digitálnu akadémiu Czechitas
Dievčatá, nebojte sa IT. Táto hlavná výzva vzdelávacej neziskovej organizácie Czechitas je spoločná aj nám v ABRA Software. Czechitas svojimi aktivitami zvyšuje digitálnu gramotnosť u žien a pomáha absolventkám nájsť vysnenú prácu v odvetví. A práve s tým pomáhajú dievčatám ajťáci z ABRA Software. Parta rozosmiatych dievčat zavítala do ABRA Software hneď dvakrát. Študentky Digitálnej akadémie Czechitas najprv v týždni absolvovali exkurziu v reálnom prostredí našej IT firmy. Predstavili sme im, ako taká IT firma funguje, aké sú naše hodnoty, aké sú príležitosti v odvetví aj rôzne zaujímavosti, ktoré IT odvetvie prináša. Študentky sa taktiež zoznámili s rôznymi profesiami, bez ktorých by nebolo možné IT produkt doručiť zákazníkom, a získali cenné skúsenosti pre budúcu kariéru v IT. Sobota patrila odbornému hackathonu, do ktorého sa zapojilo viac ako dvadsať študentiek. Naši mentori spoločne s lektormi z Czechitas pripravili študentkám testovacie dáta a neľahké zadanie, ako ich spracovať. Veľmi nás potešilo nadšenie, s akým sa všetcia pustili do práce, a keď sa niektorému tímu nedarilo nájsť optimálne riešenie, pomohli mu skúsení mentori. Panovala milá a priateľská atmosféra, z ktorej bola cítiť chuť naučiť sa niečomu novému. Hackathon pre Digitálnu akadémiu Czechitas Hackathon pre Digitálnu akadémiu Czechitas Digitálna akadémia sa tentokrát zamerala na hĺbkovú analýzu dát. Témy pre hackathon sme preto vybrali dve:
  • Online schvaľovanie – tímy mali vykonať analýzu workflow, ako schvaľovanie prebieha v konkrétnej firme, vyhodnotiť efektivitu a odhaliť problémy a silné stránky. Výsledkom bolo vypracovanie reportov stavu a z nich vyplývajúce problematické miesta.
  • Organizácia výroby – s využitím dát z výrobnej firmy tímy vypracovali metódy, ako analyzovať a kategorizovať výrobné operácie do skupín a metódy, ako pracovať s tisíckami drobných operácií. Vypracovaná analýza ukázala sezónnosť výrobkov, nadväznosť operácií a ďalšie kľúčové ukazovatele.
Zvíťazil tím, ktorý dokázal rýchlo pochopiť, ako s hromadou dát z výroby pracovať, ako ich usporiadať a ako ich analyzovať, aby report mal výpovedné hodnotu. "Analyzovali sme dáta zo zadania a vyšlo nám, že sa v tej firme musia pekne flákať,“ potvrdila priateľskú atmosféru jedna z účastníčok pri prezentácii výsledkov svojho tímu.