Spoľahlivosť platcov DPH a overovania DIČ

1. 4. 2019
V súčasnej dobe sa žiadna firma nezaobíde bez spoľahlivého overovania a kontroly mnohých údajov o svojich obchodných partneroch. Príkladom je kontrola spoľahlivosti platcov DPH alebo platnosti DIČ pre kontrolný výkaz DPH. Systém ABRA Gen vám môže s kontrolou veľmi efektívne pomôcť, a to bez zdržania odbavenia všetkých objednávok od zákazníkov. Pri vytvorení akejkoľvek objednávky, zálohového listu alebo faktúry môže totiž zbežnú kontrolu vykonať systém za vás. Funkciu zapne váš administrátor v agende Firemné údaje:
Obr.01: Zapnutie kontroly v agende Firemné údaje
Obr.01: Zapnutie kontroly v agende Firemné údaje
Odporúčame nastaviť parameter „Povoliť uložiť doklad s výstrahou“, pretože nemusí ísť o nespoľahlivého platcu, ale môže sa jednať o výpadok služby. Pri vystavovaní dokladu dôjde automaticky ku kontrole.
Obr_02: Zobrazenie spoľahlivosti z registru platcov DPH
Obr_02: Zobrazenie spoľahlivosti z registru platcov DPH
Vedľa firmy je zobrazená ikona, ktorá informuje o stave kontroly. V prípade nedohľadania firmy podľa DIČ alebo iných problémoch je zobrazená ikona výkričníku alebo krížika:
Obr_03: Firma nebola v registre platcov DPH dohľadaná
Obr_03: Firma nebola v registre platcov DPH dohľadaná
Po „dvojkliku“ myši na ikonu získate podrobnejšie informácie o vykonaných kontrolách spoločnosti:
Obr_04: Zoznam kontrôl nespoľahlivosti plátcu DPH
Obr_04: Zoznam kontrôl nespoľahlivosti plátcu DPH
Podrobnejšie vysvetlenie významu ikoniek nájdete v online nápovede.