V súťaži Diplomová práca roku 2010 bude súťažiť 92 prihlásených študentov, z toho 10 študentov zo Slovenska

1. 7. 2010

30. 6. 2010 vypršal termín pre doručenie súťažných prác do súťaže Diplomová práca roku 2010. Odbornej porote tak nastáva náročné obdobie posudzovania 92 prihlásených študentských prác.

Súťaž Diplomová práca roku 2010 je projektom zameraným na podporu vysokého školstva a zvýšenia prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR. Kladie si za cieľ umožniť nadaným študentom lepšie vyniknúť a získavať lepšie uplatnenie v praxi. Novinkou tohto ročníka bude účasť súkromných vysokých škôl a troch slovenských vysokých škôl. Slovenské školy sú zastúpené Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.

David Rožek, generálny riaditeľ ABRA Software s.r.o., účasť slovenských vysokých škôl komentuje: „Som rád, že takto prospešná aktivita, ktorá zlučuje komerčnú a akademickú sféru a prináša úžitok samotným študentom i odboru IT, našla svoje miesto i na Slovensku. Prestíž súťaže z roka na rok stúpa a ja verím, že v piatom jubilejnom ročníku budú slovenskí študenti bodovať na priečkach najvyšších.“

Partneri súťažných kategorií

Oracle Poštovní spořitelna T-soft HP
Micos KPMG ABRA Software  

Piaty jubilejný ročník súťaže uzavrel 30. 6. 2010 fázu prihlasovania súťažných prác. Prihlásených bolo 92 (82 ČR, 10 SR) a odbornej hodnotiacej komisii teraz nastáva náročné obdobie ich posudzovania. Do finálového kola postúpi 6 najlepších prác z každej zo 7 súťažných kategórií. Hlavnou cenou pre víťaza každej kategórie je 50.000,-Kč a ponuka zamestnania. Slávnostné vyhlásenie prebehne 9. 9. 2010 v Brne na VUT, v Ústave informačných systémov, na pozvanie dekana doc. Ing. Jaroslav Zendulku, CSc.

 Súťaž má už teraz výbornú podporu mediálnych partnerov, ktorými sú Computerworld, IT Systems a podnikateľský týždenník PROFIT.

Profit Computerworld IT Systems

Vyhlasovateľom je už tradične spoločnosť ABRA Software a.s., spoluvyhlasovateľom je združenie Česká spoločnosť pre systémovú integráciu. V organizácii súťaže spolupracuje komerčná sféra, reprezentovaná firmou ABRA Software a ďalšími firemnými partnermi, so zástupcami akademickej sféry, reprezentovanej jednotlivými vysokými školami, združenými v spoločnosti ČSSI. Odbornými garantmi projektu sú združenie CACIO a ICT Únia, ktoré dohliadajú na odbornú úroveň súťaže.

 Podrobné informácie sú uvedené na www.abra.sk/DPR, kde je k stiahnutiu tiež videorozhovor s organizátormi akcie.

 

Informácie o spoločnosti ABRA Software s.r.o.
ABRA Software s.r.o. je členom skupiny United Software a.s., ktorá patrí k najväčším českým a slovenským producentom podnikových informačných systémov s ročným obratom 145 mil. Kč. V súčasnej dobe registruje v Českej republike a na Slovensku viac ako 15.000 aktívnych licencovaných subjektov. Disponuje širokou sieťou viac ako 100 pobočiek a partnerov, ktorí predstavujú záruku profesionálnych služieb. Základom riešenia pre firmy všetkých veľkostí je rad moderných informačných systémov ABRA Gx, ktoré je možné upraviť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. ABRA Software ako prvá v odbore prešla už v roku 1996 certifikáciou ISO 9001. Je hlavným tvorcom a propagátorom elektronizácie podnikania, predovšetkým zavedenia štandardu elektronickej výmeny dokumentov (ISDOC) medzi podnikmi. Jej heslom je: „Menej kravát, viac práce“.


Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelak@abra.eu