Čo znamená označenie All In One ERP?

Je pre vás skratka All-In-One ERP systém veľkou záhadou? Nechajte si od Martina Jirmanna a Jaroslava Řasu tento pojem vysvetliť.

Označenie All-In-One ERP znamená, že informačný systém obsahuje všetky dôležité časti, ktoré sú vo firme. Tento systém má v sebe všetky agendy a jeho prednosťou je to, že sa všetkým venuje do hĺbky. Každá z týchto agend je dobre vyladená a agendy dokážu spolu veľmi dobre spolupracovať. Je omnoho lepšie, keď sú spolu veci spájané prirodzene a sú od začiatku spoločne vyvíjané. Sila nie je v poskladaní najlepších dielov vedľa seba, ale v tom, keď informačný systém ERP funguje ako prepojený celok. V tomto celku sa rodí nová kvalita. Výrobcu All-In-One ERP systému je možné prirovnať k dirigentovi hudobného orchestru, ktorý musí byť vyladený.

TIP: Zoznámte sa s ERP ABRA Gen.
Business Intelligence