Využite novú službu - prenájom licencie informačného systému

29. 9. 2010

Ponúkame vám možnosť zaobstarania informačného systému bez investície, za pevnú, zmluvne danú mesačnú čiastku. Získate tak komplet predaj, nákup, sklady, účtovníctvo, banku, pokladňu, majetok, knihu jázd a poštu od 49,90 Euro bez DPH za užívateľa na mesiac.

Výhodou je nielen nulová počiatočná investícia, ale tiež bohaté sprievodné služby, ktoré sú v cene poplatku: nárok na získanie všetkých nových verzií software, telefonická i mailová hotline vrátane limitovaných servisných zásahov cez internet a všetky vypísané hromadné školenia i s možnosťou opakovania pre prípad,  že pocítite potrebu zdokonaliť sa v znalostiach ovládania.

ABRA je v tomto prípade dodávaná s tzv. Štart dátami, ktoré urýchľujú zavedenie systému - stačí doplniť niekoľko základných údajov a môžete začať pracovať.

Špeciálne školenie v priestoroch centrály v Bratislave, ktoré máte tiež v cene, je zamerané na nainštalovanie software a jeho spojazdnenie v menšej firme. Nezabudnite si priniesť počítač, kde bude ABRA, aby ste nemuseli platiť ďalšie zbytočné výdaje. Podrobnosti a termíny vám radi oznámime na našom obchodnom oddelení (00421 /2/ 3305 6584, [email protected]).

K prenájmu nie sú potrebné žiadne dlhodobé záväzky, môžete priebežne zvýšiť i znížiť počet využívaných licencií podľa aktuálnych potrieb. Podľa toho stanovíme i mesačný poplatok, ako násobok ceny za jedného užívateľa.

Pokiaľ budete chcieť využiť i iné, špeciálne moduly, cenník ich prenájmu vám radi oznámime na našom obchodnom oddelení (00421 /2/ 3305 6584, [email protected]).

Zmluvu môžete vypovedať bez sankcií s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Pritom neprídete o svoje dáta a možnosť do nich kedykoľvek nahliadať. I po skončení prenájmu získate licenciu, ktorá dovoľuje neobmedzené prehliadanie jednotlivých dokladov i prehľadových zostáv.

Aké ďalšie služby k systému ABRA ponúkame:

  • inštaláciu našimi konzultantmi,
  • implementáciu zložitejších podnikových procesov,
  • zákazkové úpravy,
  • dohľad nad prevádzkou, priebežnou inštaláciou nových verzií, zaistenie a dohľad nad zálohovaním,
  • prevádzku informačného systému na našich serveroch (SaaS),

V prípade záujmu o tieto služby radi prejdeme vaše požiadavky a stanovíme ich cenu. Pokiaľ máte záujem o nezáväzný rozhovor, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 00421 /2/ 3305 6584 alebo e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára na tejto stránke vpravo.