Zmena Licenčných podmienok k informačnému systému ABRA Gen

28. 11. 2017

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že s platnosťou od 28. novembra 2017 mení spoločnosť ABRA Software Licenčné podmienky k informačnému systému ABRA Gen pre zákazníkov, ktorí nemajú písomnú Licenčnú zmluvu. Novelizované podmienky sú účinné od 11. decembra a budú k dispozícii od 28. novembra na www.abra.sk a na Zákazníckom portáli.

Ak najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia o zmenách Licenčných podmienok výslovne písomne nevyjadríte svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za Vami odsúhlasené a nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti zmeny.

Sťahujte Plné znenie nových Licenčných podmienok