Zostava školení pre účtovníkov

15. 6. 2016

Pripravili sme pre vás zoznam seminárov, ktoré ako celok pokrývajú oblasti účtovných činností. Nižšie nájdete zoznam školení pre účtovníkov, hlavných účtovníkov a mzdových účtovníkov. Školenia vyberáme od základov až po špeciálne témy.


ABRA ponúka užívateľské školenia a webináre v rámci licenčnej služby zadarmo. Cieľom školenia je zefektívnenie práce s informačnými systémami ABRA. Preto neobmedzujeme počet absolvovaní, ak potrebujete, neváhajte navštíviť školenie aj opakovane.


Účtovník

Náš zoznam školení vychádza z najčastejšie používaných činností: Pokladňa, Faktúry prijaté, Daňové zálohové listy, Vzájomné zápočty, Účtovné žiadosti / Účtovný denník, Ostatné doklady, Cudzie meny, Kurzové rozdiely.

 • Základy ovládania ABRA
 • Fakturácia, pokladňa
 • Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
 • Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky, definície výkazov
 • Zahraničný obchod

Hlavný účtovník

Pri hlavnom účtovníkovi predpokladáme tento typ aktivít: Banka - doklady, Homebanking, Oceňovanie a účtovanie skladových dokladov, Účtovný rozvrh, Interné doklady, Saldokonto, Základy predkontácií, Účtovné reporty / výkazy, Evidencia DPH / ESL, Uzávierky, Auditácia / Blokácia dokladov.

 • Základy ovládania ABRA
 • Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH
 • Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov
 • Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky, definície výkazov
 • Zahraničný obchod

Mzdový účtovník

Mzdový účtovník sa najčastejšie sústredí na oblasti: Zamestnanci, Pracovné pomery, Priemery, Neprítomnosti, Nemocenské, Zrážky, Mzdové listy, Výpočet miezd, Uzávierka mesiaca.

 • Základy ovládania ABRA
 • Mzdy - Personalistika
 • Mzdy - Zpracovanie miezd
 • Mzdy - Nastavenie a definícia

Neváhajte a prihláste sa na školenia, robíme ich pre vás.