Postup č. 3 – Jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci ERP?

Třetí část postupu, který napoví, jak v ERP ABRA Gen předpovědět finanční budoucnost firmy.

Po rozdělení firmy na střediska a pracovní skupiny a po zjištění, z čeho vychází přidaná hodnota, následuje další krok. Vytvoříme bázi informací, na jejímž základě můžeme předvídat. Zvolíme vzorkovací periodu, základní mikro období, které sledujeme. V informačním systému ABRA Gen je tou periodou měsíc. I když v každém typu businessu to může být jiné, většina operací má měsíční charakter. Určíme, s kolika měsíci z historie našeho businessu budeme pracovat. Pro odhadnutí vývoje trendů potřebujeme znát hodnoty minimálně za dvě obchodní sezóny. V systému ABRA Gen existuje funkce ABRA Turnover, která umí v excelovské tabulce ukázat obrat jednoho nebo více účtů za určitý čas a další parametry. Tato funkce přímo sáhne do účetnictví a vrátí do buněk hodnoty, se kterými můžeme dále pracovat. Parametry této funkce nejsou složité, navíc umí číst data ze systému ABRA Gen přes API v reálném čase. Pomocí této funkce si lze postavit historii tvorby přidané hodnoty.

Související videa: