Povinně uveřejňované údaje

ABRA Software a.s.

Obchodní firma: ABRA Software a.s.
Sídlo: Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00
Identifikační číslo: 25097563
DIČ: CZ25097563

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. B, vložka 4475.​

Společnost ABRA Software a.s. spolu se společnostmi  ABRA Flexi s.r.o. (IČ: 28019920) a ABRA Software s.r.o. (se sídlem na Slovensku) a ABRA Software AG tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Telefon: +420 296 397 399
E-mail: obchod@abra.eu

Výpis z obchodního rejstříku.

Hospodářský rok společnosti končí začíná 1. 7. a končí 30. 6.

Výroční zprávy

ABRA Software AG (se sídlem ve Švýcarsku)

Industriestrasse 26A
8404 Winterthur

www.abrasoftware.ch