Povinně uveřejňované údaje

ABRA Software a.s.

Obchodní firma: ABRA Software a.s.
Sídlo: Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00
Identifikační číslo: 25097563
DIČ: CZ25097563

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. B, vložka 4475.

Telefon: +420 296 397 399
E-mail: [email protected]

Výpis z obchodního rejstříku.
Hospodářský rok společnosti začíná 1. 7. a končí 30. 6.
Výroční zprávy

ABRA Software s.r.o.
(se sídlem na Slovensku)

Obchodní firma: ABRA Software s.r.o.
Sídlo: Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09
Identifikační číslo: 31375162
DIČ: 2020327210
IČ DPH: SK2020327210
Výpis z Obchodného registra

Telefon: +421 233 056 584
E-mail: [email protected]
Web: www.abra.eu/sk

ABRA Software AG
(se sídlem ve Švýcarsku)

Adresse: Industriestrasse 26A, 8404 Winterthur
Handelsregister Kanton: Zürich
Handelsregister-Nummer: CH-020.3.045.060-9
Schweizer Handelsregister: CHE-236.690.130

Phone: +41 (0) 52 511 26 62
Email: [email protected]
Website: www.abra.eu/dach

Společnost ABRA Software a.s. spolu se společnostmi ABRA Software s.r.o. (se sídlem na Slovensku) a ABRA Software AG tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.