Povinne uverejňované údaje

ABRA Software a.s.

Obchodná firma: ABRA Software a.s.
Sídlo: Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00
Identifikačné číslo: 25097563
DIČ: CZ25097563

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe odd. B, vložka 4475.

Telefón: +420 296 397 399
E-mail: [email protected]

Výpis z obchodného registra.

Hospodársky rok spoločnosti začína 1. 7. a končí 30. 6.

Výročné správy

ABRA Software s.r.o.
(se sídlom na Slovensku)

Obchodná firma: ABRA Software s.r.o.
Sídlo: Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09
Identifikačné číslo: 31375162
DIČ: 2020327210
IČ DPH: SK2020327210
Výpis z Obchodného registra

Telefón: +421 233 056 584
E-mail: [email protected]
Web: www.abra.eu/sk

ABRA Software AG
(se sídlem ve Švýcarsku)

Adresse: Industriestrasse 26A, 8404 Winterthur
Handelsregister Kanton: Zürich
Handelsregister-Nummer: CH-020.3.045.060-9
Schweizer Handelsregister: CHE-236.690.130

Phone: +41 (0) 52 511 26 62
Email: [email protected]
Website: www.abra.eu/dach

Spoločnosť ABRA Software a.s. spolu so spoločnosťami ABRA Flexi s r.o. (IČ: 28019920) a ABRA Software s.r.o. (so sídlom na Slovensku) a ABRA Software AG tvorí koncern v zmysle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodných korporáciách.