Povinne uverejňované údaje

ABRA Software a.s.

Obchodná firma: ABRA Software a.s.
Sídlo: Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00
Identifikačné číslo: 25097563
DIČ: CZ25097563

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe odd. B, vložka 4475.​ Spoločnosť ABRA Software a.s. spolu so spoločnosťami  ABRA Flexi s.r.o. (IČ: 28019920) a ABRA Software s.r.o. (so sídlom na Slovensku) a ABRA Software AG tvorí koncern v zmysle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodných korporáciách.
Telefón: +420 296 397 399
E-mail: obchod@abra.eu Výpis z obchodného registra.Hospodársky rok spoločnosti začína 1. 7. a končí 30. 6.

Výročné správy.

ABRA Software AG (Švýcarsko)

Industriestrasse 26A
8404 Winterthur

www.abrasoftware.ch