Ako nastaviť automatické sťahovanie bankového výpisu

1. 10. 2019
Nestrácajte čas ručným opisovaním banovaného výpisu. Miesto toho využite podporu homebankingu, ktorá je integrovanou súčasťou modulu Banka v ABRA Gen. Pri správnom nastavení môže účtovník alebo poverený pracovník vykonať načítanie a zaúčtovanie banovaného výpisu behom niekoľkých minút. Toto nastavenie a sprevádzkovanie vám ukážeme v nasledujúcom tipe. Pozn.: Pokiaľ máte naozaj veľa pohybov na účte alebo nemôžete každé ráno zasadnúť k počítaču, aby ste stiahli bankové výpisy, môžete použiť aj automatizované sťahovanie bankových výpisov, ktoré už niektoré banky umožňujú. V tom prípade sa obráťte na svojho account manažera alebo konzultanta, pretože vám môže ponúknuť úplne automatizované načítanie bankových výpisov do ABRA Gen.

Nastavenie bankového účtu

Nastavenie homebankingového ovládača sa vykoná v agende Bankové účty na záložke E-Banking. Potlačte tlačidlo „Pripojiť“.
Obr_01: Voľba ovládača pre načítanie bankového výpisu
Obr_01: Voľba ovládača pre načítanie bankového výpisu
Aký je správny ovládač pre vašu banku a zmluvu, zistíte tak, že sa prihlásite do svojho internetového bankovníctva. V internetovom bankovníctve bude buď uvedený typ súboru, alebo si súbor bankových výpisov siahnete na svoj lokálny disk. POZOR: Nesmie ísť o PDF súbor, ten slúži len k tlači, opisovaniu alebo archivácii. Zoznam podporovaných ovládačov nájdete v online nápovědě. Pokiaľ spravujete v české inštalácii ABRA Gen taktiež slovenské bankové účty alebo naopak, je možné vyberať ako české, tak slovenské účty do rovnakej ABRA Gen. V nápovedi jednotlivých ovládačov sú uvedené podporované „štandardné“ prípony súborov.
Obr_02: Príklad popisu bankového ovládača
Obr_02: Príklad popisu bankového ovládača
V záložke Obecné môžete vybrať konkrétnu banku.
Obr_03: Výber konkrétnej banky na záložke Obecné
Obr_03: Výber konkrétnej banky na záložke Obecné
Novinkou verzie 19.4.1 je aj tlačidlo „Doplatiť“ na bankovom výpise. Pokiaľ vám zákazník nezaplatil úplne presne, je možné tlačidlom „Doplatiť“ dorovnať doklad na úplne uhradený, a tým vyradiť doklad napríklad z automatického upomínania, obmedzenia „Zaplatené čiastočne“.
Obr_04: Automatické doplatenie dokladu
Obr_04: Automatické doplatenie dokladu
Pre túto funkciu musíte mať právo Automatické vyrovnávanie platieb alebo mať privilégium Supervisor.
Obr_05: Nastavenie práv pre funkciu Doplatiť
Obr_05: Nastavenie práv pre funkciu Doplatiť
Nastavte si cestu, kam budete ukladať bankové výpisy.
Obr_06: Nastavenie cesty pre ukladanie bankových výpisov
Obr_06: Nastavenie cesty pre ukladanie bankových výpisov
Prípadne môžete nastaviť, že po načítaní sa súbor presunie do iného „Archívneho“ adresára. Obdobne sa nastavujú aj platobné príkazy:
Obr_07: Nastavenie cesty pre ukladanie platobných príkazov
Obr_07: Nastavenie cesty pre ukladanie platobných príkazov
Následne stačí pre načítanie bankového výpisu kliknúť na tlačidlo E-Banking. Ak sú v adresári bankových výpisov stiahnuté príslušné súbory, systém ich obratom načíta.
Obr_08: Načítanie výpisu tlačidlom E-banking
Obr_08: Načítanie výpisu tlačidlom E-banking
V prípade, že máte viac bankových účtov, nemusíte sa obávať, že omylom načítate bankový výpis k inému účtu – ABRA Gen kontroluje, k akému účtu výpis načítate. S prípadnými nejasnosťami vám môže pomôcť naša Hotline alebo váš konzultant.