Aktuálna verzia ABRA Gen 18.13.07

5. 11. 2018
Informačný systém ABRA Gen prichádza s novou verziou 18.13.07. Od tejto verzie bude na Zákazníckom portáli k dispozícii vždy jednotná aktuálna verzia dostupná všetkým zákazníkom.

Zjednotenie distribúcie nových verzií prináša:

 • Jednoduchú orientáciu v dostupných verziách a sprehľadnenie popisov a zoznamu zmien medzi verziami.
 • Zjednodušenie po predajného servisu vr. podpory používateľov a rozširujúcich úprav systému.
 • Rýchlejšie doručovanie noviniek a zmien všetkým zákazníkom.
 • Zrušenie delenia na progresívne a konzervatívne verzie.
Ak nie je z technických či prevádzkových dôvodov možné realizovať update častejšie, je možné niektoré aktualizácie vynechať. Každá aktuálna verzia bude zahŕňať aj všetky predchádzajúce zmeny. Odporúčame však prevádzať aktualizácie priebežne. Zjednodušíte si tak prechod na novú legislatívnu verziu na prelome roku.

Prejsť na Zákaznícký portál

Zaujímavé novinky verzie 18.13.07

 • Aktuálne verzie predchádzajú vzniku konfliktov medzi používateľmi pri súbežnej oprave záznamu.
Pri aktualizácii zo starších verzií získáte:
 • Plnú podporu GDPR.
 • Vizualizáciu dát Live – integrované vyladené grafy, ktoré zobrazujú okamžitú kondíciu vašej spoločnosti.
 • Zjednodušenie práce v sklade vďaka novým funkciám Zámeny a Premeny.
 • Časové rozlíšenie v čiastkach vrátane dane.
 • Saldokonto – účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov.
 • Nový panel Aktuálne informácie s výberom najdôležitejších informácií z webu abra.sk a možností nastavenia typu zobrazovaných informácií podľa potrieb.
 • Procesné riadenie nad skladovými dokladmi. Jednotlivé skladové doklady boli upravené tak, aby bylo možné meniť ich správanie podľa toho, v akom procesnom stave sa nachádzajú.
Kompletný zoznam zmien je uvedený v online nápovede.