Aktuálna verzia ABRA Gen 20.1.3

21. 4. 2020
Rýchlejšie načítanie číselníkov skladových kariet, procesné riadenie požiadaviek na objednávky vydané, automatické skonta vo faktúrach vydaných a ďalšie užitočné funkcie a vylepšenia prináša aktuálna verzia informačného systému ABRA Gen 20.1.3.

Dôležitá zmena:

Nová technológia rýchlejšieho načítania dát z číselníku s inteligentným našepkávačom je teraz dostupná v Skladových kartách. Technológiu taktiež využíva už v minulosti zverejnený Adresár firiem a teraz niekoľko ďalších číselníkov. Prečítajte si dôkladne upozornenie týkajúce sa nasadenia novej verzie.

Ostatné nové funkcie:

  • Rozšírené možnosti používania procesného riadenia na požiadavkách na objednávky vydané. So zapnutým procesným riadením teraz nedochádza k odstraňovaniu záznamov po vygenerovaní objednávok vydaných a tým je zachovaná história požiadaviek.
  • V kapacitnom plánovaní je možné obmedziť sledovanie disponibility materiálu a dielov len za vybrané skladové karty.
  • Podpora eNeschopenek je rozšírená o nové typy správ Zmena a Storno.
  • Upravili sme predvyplňovanie položiek Spôsob úhrady, Dílerské zľavy a Kusové zľavy na dokladoch.
  • Vo fulltextovom hľadaní sme vrátili možnosť použitia operátoru OR (operátor je case sensitive).
  • Podpora automatických skont na dokladoch faktúr vydaných.
  • Urýchlenie tvorby DPH uzávierok.
  • Upravili sme možnosť tvorby požiadaviek na výrobu z viacerých objednávok prijatých.
Všetky zmeny nájdete na štandardnom mieste v online nápovede. Aktuálnu verziu sťahujte na Zákazníckom portáli.

PREJSŤ NA ZÁKAZNICKÝ PORTÁL