Dobre pripravený informačný systém je len jeden z krokov v príprave firmy na GDPR

16. 2. 2018

GDPR je komplexná téma, ktorá prestupuje cez firemné procesy. Spoločnosť ABRA Software poskytuje účinný nástroj, ktorý pomáha v určitých fázach tohto procesu pracovať s osobnými údajmi v súlade s nariadením GDPR. ABRA Software sa nezaoberá tvorbou právnych analýz ani právnym poradenstvom.

Informačný systém ABRA Gen pomáha chrániť osobné údaje a zaobchádzať s nimi v súlade s GDPR. Využíva pokročilú ochranu dát, ktorá prestupuje celým systémom.

Aj najlepší software sám o sebe firmu na GDPR nepripraví. Každý podnikateľ musí analyzovať a podľa potreby zmeniť firemné procesy, pri ktorých sa pracuje s osobnými údajmi.

ABRA Software pomáha svojim zákazníkom so zmenou fungovania firemných procesov v súlade s nariadením GDPR formou rôznych školení, seminárov a jednoduchých nástrojov, ktoré náročný proces uľahčia - napr. Formulár pre analýzu firemných procesov a interaktívny akčný plán.

ABRA Software sa nezaoberá právnym poradenstvom. Ak budete potrebovať pomoc, ako správne vykonať analýzu, vyhodnotiť právne tituly, rozhodnúť čo je osobným údajom, navrhnúť technické, bezpečnostné alebo procesné opatrenia, ABRA Software Vám odporúča využiť konzultantské služby firmy ISECO. Konzultanti ISECO pomáhali definovať správnu formu podpory GDPR do IS ABRA Gen.