GDPR

Ochrana osobných údajov v súlade s nariadením GDPR vo všetkých firemných procesoch.

Mám záujem o predvedenie
Moderní budova

Efektívna ochrana osobných dát v systéme ABRA Gen vyhovie nielen požiadavkám nariadenia GDPR – ponúkne pokročilé nástroje, ktoré umožnia presne určiť, kto má k vybraným údajom prístup a ako s nimi nakladá.

Informačný systém ABRA Gen je účinný nástroj, ktorý vám pomôže nakladať s osobnými údajmi v súlade s GDPR vo všetkých odpovedajúcich firemných procesoch.

Viac informácii o GDPR sa dozviete na samostatnej stránke www.abra.eu/gdpr.

Potrebujete rýchlo a efektívne získať súhlasy so spracovaním osobných údajov od svojich klientov či partnerov?

Využite našu webovú službu, ktorá získané súhlasy automaticky ukladá do systému ABRA Gen.

Pokročilá ochrana osobných a citlivých dát v systéme ABRA Gen

  • Nový generický systém ochrany osobných a citlivých dát presahujúci potreby GDPR.
  • Nástroje umožňujúce chrániť akúkoľvek položku akejkoľvek triedy objektov v ABRA Gen, vrátane užívateľsky definovaných.
  • Nástroje pre výpis, export či výmaz dát a evidencia žiadostí o tieto úkony vrátane ich riešení.
  • Šifrovaná komunikácia medzi klientskou stranou a aplikačným serverom (https).
  • Nová agenda Definície ochrany dát chránená nastaviteľnými prístupovými právami a nadväzná agenda Súhlasov pre osobné údaje.
  • Odlišná úroveň užívateľských oprávnení garantujúcich prístup len oprávneným užívateľom a len po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo pre neho existuje právny dôvod.
  • Logovanie spracovania dát – vrátane ich čítania/zobrazenia.
  • V základnej verzii budú chránené systémové položky v adresároch firiem a osôb.

Odpovedáme na vaše otázky

Když budu mít informační systém fungující podle GDPR, nemusím tedy už nic dalšího řešit?

Není tomu tak, správně fungující informační systém je pouze jedním z několika bodů, které je třeba do platnosti evropského nařízení vyřešit. Bude nutné získat potřebné souhlasy, upravit smlouvy, vnitřní směrnice, proškolit zaměstnance a používaný informační systém správně nastavit s ohledem na konkrétní procesy ve firmě. Všechny potřebné kroky k úspěšnému zvládnutí GDPR jsme pro vás sepsali na naší stránce.

Rozpozná ABRA Gen automaticky, jaké údaje má chránit a jak?

Ne, jako každý informační systém, také ABRA Gen je třeba nejprve správně nastavit a využívat – pokud například bude rodné číslo v položce, která není pro zpracování rodného čísla určena (např. v položce IČ) nebo nebude ke zpracování udělen souhlas, samotný informační systém ochranu dat nezaručí. Na začátku je třeba analyzovat procesy, při kterých jsou osobní údaje zpracovávány a podle toho včas upravit vše potřebné. Pak systém nabízí skutečně vysokou míru zabezpečení.

Potřebuji souhlas k jakémukoliv zpracování osobních údajů? Co smlouvy či zákonné požadavky?

Osobní údaje nebude možné zpracovávat bez právního důvodu. Souhlas je jedním z nich. Dalšími důvody mohou být například smlouva či zákonné požadavky (například na archivaci smluv, zákonné záruky apod.). V systému ABRA Gen bude možné evidovat, na jakém právním základě lze s danými údaji zacházet, tedy zda, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu byl udělen souhlas, případně po jaké zákonné lhůtě je možné či nutné údaje vymazat. Pro konkrétní nastavení a práci s údaji je vhodné všechny typy údajů nejprve analyzovat a optimální způsob konzultovat s právním poradcem.

Budou pole definovaná jako osobní údaje automaticky chráněná?

Budou vytvořeny tzv. vzory definic, které budou uživatelé moci využít pro práci s osobními údaji, nebo je využít pro vlastní nastavení. Bude však třeba od počátku nastavit, jaké údaje budou ochraně podléhat, určit míru oprávnění pro různé osoby (např. jiné údaje uvidí mzdová účetní, jiné majitel firmy) a již předem zvážit všechny potřebné úpravy systému podle svých konkrétních potřeb. K tomuto účelu je vhodné provést nejprve analýzu všech firemních procesů, při nichž je nakládáno s osobními údaji. V základní verzi ABRA Gen budou bezplatně k dispozici určené skupiny položek umožňujících ochranu, pokročilejší zabezpečení bude možné řešit v rámci rozšířené verze systému nebo na zakázku.

Které části systému ABRA Gen budou umožňovat ochranu dat podle GDPR?

Ochrana údajů bude organicky prorůstat celým systémem ABRA Gen, tzn. bude možné ji nastavit na všechna definovaná pole s osobními údaji a bude fungovat stejně i v cloudu či přes API.

Mám záujem o predvedenie modulu GDPR

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Související články a videa