GDPR

Ochrana osobných údajov v súlade s nariadením GDPR vo všetkých firemných procesoch.

Mám záujem o predvedenie
blank

Efektívna ochrana osobných dát v systéme ABRA Gen vyhovie nielen požiadavkám nariadenia GDPR – ponúkne pokročilé nástroje, ktoré umožnia presne určiť, kto má k vybraným údajom prístup a ako s nimi nakladá.

Informačný systém ABRA Gen je účinný nástroj, ktorý vám pomôže nakladať s osobnými údajmi v súlade s GDPR vo všetkých odpovedajúcich firemných procesoch.

Viac informácii o GDPR sa dozviete na samostatnej stránke www.abra.eu/sk/riesenie/ako-vyhoviet-poziadavkam-gdpr/.

Pokročilá ochrana osobných a citlivých dát v systéme ABRA Gen

  • Nový generický systém ochrany osobných a citlivých dát presahujúci potreby GDPR.
  • Nástroje umožňujúce chrániť akúkoľvek položku akejkoľvek triedy objektov v ABRA Gen, vrátane užívateľsky definovaných.
  • Nástroje pre výpis, export či výmaz dát a evidencia žiadostí o tieto úkony vrátane ich riešení.
  • Šifrovaná komunikácia medzi klientskou stranou a aplikačným serverom (https).
  • Nová agenda Definície ochrany dát chránená nastaviteľnými prístupovými právami a nadväzná agenda Súhlasov pre osobné údaje.
  • Odlišná úroveň užívateľských oprávnení garantujúcich prístup len oprávneným užívateľom a len po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo pre neho existuje právny dôvod.
  • Logovanie spracovania dát – vrátane ich čítania/zobrazenia.
  • V základnej verzii budú chránené systémové položky v adresároch firiem a osôb.

Odpovedáme na vaše otázky

Keď budem mať informačný systém fungujúci podľa GDPR, nemusím sa teda už o nič ďalšie starať?

Nie je to tak, správne fungujúci informačný systém je len jedným z niekoľkých bodov, ktorý je potrebné do platnosti európskeho nariadenia zabezpečiť. Bude potrebné získať predpísané súhlasy, upraviť zmluvy, vnútorné smernice, preškoliť zamestnancov a používaný informačný systém správne nastaviť vzhľadom na konkrétne procesy vo firme. Na našej stránke sme pre vás zhrnuli všetky potrebné kroky k úspešnému zvládnutiu GDPR.

Rozpozná ABRA Gen automaticky, aké údaje má chrániť a ako?

Nie, ako každý informačný systém, aj ABRA Gen je potrebné najprv správne nastaviť a využívať – ak napríklad bude rodné číslo v položke, ktorá nie je na spracovanie rodného čísla určená (napr. v položke IČ) alebo nebude na spracovanie udelený súhlas, samotný informačný systém ochranu dát nezaručí. Na začiatku je potrebné analyzovať procesy, pri ktorých sú osobné údaje spracovávané a podľa toho včas upraviť všetko potrebné. Následne vám náš systém ponúka skutočne vysokú mieru zabezpečenia.

Potrebujem súhlas k akémukoľvek spracovaniu osobných údajov? Napríklad zmluvy či zákonné požiadavky?

Osobné údaje nebude možné spracovávať bez právneho dôvodu. Súhlas je jedným z nich. Ďalšími dôvodmi môžu byť napríklad zmluva alebo zákonné požiadavky (napríklad na archiváciu zmlúv, zákonnej záruky a pod.). V systéme ABRA Gen bude možné evidovať, na akom právnom základe možno s danými údajmi zaobchádzať, teda či a za akým účelom a na akú dlhú dobu bol súhlas udelený, prípadne po akej zákonnej lehote je možné či nutné údaje vymazať. Pre konkrétne nastavenie a prácu s údajmi je vhodné všetky typy údajov najprv analyzovať a optimálny spôsob konzultovať s právnym poradcom.

Budú polia definované ako osobné údaje automaticky chránené?

Budú vytvorené tzv. vzory definícií, ktoré budú užívatelia môcť využiť pre prácu s osobnými údajmi, alebo ich využiť pre vlastné nastavenie. Od začiatku však bude potrebné nastaviť, aké údaje budú ochrane podliehať, určiť mieru oprávnenia pre rôzne osoby (napr. iné údaje uvidí mzdová účtovníčka, iné majiteľ firmy) je potrebné dopredu zvážiť všetky nutné úpravy systému podľa Vašich konkrétnych potrieb. Na tento účel je vhodné previesť najprv analýzu všetkých firemných procesov, pri ktorých je nakladané s osobnými údajmi. V základnej verzii ABRA Gen budú bezplatne k dispozícii určené skupiny položiek umožňujúcich ochranu, pokročilejšie zabezpečenia bude možné riešiť v rámci rozšírenej verzie systému alebo na objednávku.

Ktoré časti systému ABRA GEN budú umožňovať ochranu dát podľa GDPR?

Ochrana údajov bude organicky prechádzať celým systémom ABRA Gen, tzn. bude možné ju nastaviť na všetky definované polia s osobnými údajmi a bude fungovať rovnako aj v cloude či cez API.

Mám záujem o predvedenie modulu GDPR

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK