Aktuality

FV Plast používa ABRA iGATE a ABRA G3 - podnikateľský príbeh firmy

17. 3. 2015

ABRA iGATE je v spoločnosti FV Plast nástrojom online reportingu, ale aj zdrojom dát pre ďalšiu prácu. Portál typu Business Intelligence vedenie firmy využíva na podporu riadenia na úrovni Controllingu, obchodu, logistiky a výroby.

Podnikateľský príbeh čítajte na www.abra.sk/referencie/fv-plast.